Hopp til innhold

Finalistene til EHiN Awards kunngjort

Juryen har talt – finalistene til EHiN Award 2023 er kjent.

Artikkel: Redaksjonen, EHiN
Dato: 2. november, 2023


Tradisjonen tro blir det EHiN Awards igjen. Målet er å sette søkelyset på viktig arbeid i e-helsefeltet og verdsette arbeidet som gjøres rundt omkring i Norge.

Nominasjonen har vært åpen – alle kunne sende inn forslag til prisen. I alt har 12 ulike prosjekter blitt meldt inn. Det er vanskelig å veie ulike prosjekter mot hverandre, selv om det er satt opp tydelige kriterier. EHiN har pekt ut en jury som hver for seg har gitt poeng til de ulike innspillene. Med det er det tre finalister som har fått mest poeng.

De tre er, i alfabetisk rekkefølge: 

  • Kunstig intelligens i bildediagnostikk – Prosjekt i Vestre Viken HF
  • Nattugla fra Easymeeting
  • Tjenesten «Pasientens journaldokumenter» som er et samarbeid mellom NHN, HSØ, Helse Nord, Helse Vest, Bodø kommune, Stavanger kommune, Oslo kommune, Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Direktoratet for e-helse

Hvem av de tre som har vunnet årets EHiN Awards pokal blir kunngjort under middagen den 7. november på EHiN konferansen – så følg med!

Her nede finner du jurybeskrivelsen av de tre finalistene.

EHiN Award er en pris delt ut av EHiN konferansen, og har ingen offentlige eller kommersielle interesser.

Her er de tre finalistene

Kunstig intelligens i bildediagnostikk – Vestre Viken HF
Juryen mener at dette er en ressursbesparende løsning ved bruk av det fremste av teknologi. Med
dette prosjektet viser Vestre Viken mot og går foran i å ta i bruk KI som kan avlaste oss på en god
måte i en sektor med begrensede ressurser. Løsningen er meget spennende og innovativ, og ivaretar
både de arbeidsbesparende perspektivene og pasientsikkerheten. Med denne løsningen er det mye
tid å spare for både helsepersonell og pasient som får svaret raskt. Fokus på endringsledelse er en
suksessfaktor. Prosjektet har mulighet til skalering til andre deler av landet.

Nattugla fra Easymeeting
Juryen mener dette er et nyttig og arbeidsavlastende konsept som allerede er i bruk og i ferd med å
bli breddet ut. Løsningen er godkjent og implementert, og gir verdi for bruker allerede. Hensikten er
bedre livskvalitet for bruker, samt avlastning for helsepersonell, som svarer på målene i
helsetjenesten. Løsningen er viktig og ressursbesparende, og ivaretar sikkerheten. Fokus på
brukerperspektiv og effektivisering er ivaretatt. Løsningen kan nå mange brukere, og kan med fordel
skaleres.

Tjenesten «Pasientens journaldokumenter»
Juryen mener at tjenesten adresserer et tidsriktig og viktig problem med informasjonsdeling mellom
ulike virksomheter og virksomhetsområder og som har et stort potensial for skalering. Det er et
krevende, komplekst og viktig prosjekt, med mange aktører.

Scroll til toppen