Hopp til innhold

EHiN Webinar: Forskning og helsenæring

Se webinaret her:

Har du spørsmål til webinaret? Send dem til webinar@ehin.no!

Forskningsrådet ønsker bedre samarbeid mellom helsenæringen og forskningsinstitusjonene. Er næringsliv og forskning og god kombinasjon?

I den helt ferske IMPRESS-studien fra OUS ser man på genprofilen til kreftpasienter, og matcher dem med såkalte off-label-medikamenter (medikamenter som i utgangspunktet ikke er godkjent for deres sykdom).

I forbindelse med studien skal det både bygges opp nasjonal infrastruktur for å håndtere store mengder helsedata om svulstens genetikk, og det er innledet samarbeid med 14 legemiddelfirmaer som blir bedt om å bidra med medisiner.

Dette m.m. blir diskusjonstema under årets siste EHiN webinar. 

Med oss hadde vi:

  • Ledidi med Einar Martin Aandah. Einar er en av grunnleggerne av Ledidi. Einar er spesialist i transplantasjonskirurgi og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo i molekylær og cellulær immunologi.  Ledidi er et norsk selskap som tilbyr en skybaset løsning for innhenting og analyse av helsedata til klinisk forskning.
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Line Linstad. Line er avdelingsleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning og har jobbet på senteret siden 2012. Hun har cand. polit i statsvitenskap. Hun satt i HIMSS Europe Governing Council i perioden 2015-2017. Hun har sittet i EHTEL Board of Directors i to perioder fra 2011 – 2015. Hun er også rådgiver for Barcelona Mobile World mHealth Centre.

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling.

  • Oslo Cancer Cluster ved Jutta Heix. Jutta er leder for internasjonale affærer i OCC. Hun har over 20 års erfaringer fra bransjen. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Heidelberg og har jobbet med business-utvikling i den farmasøytiske industrien og innen bioteknologi før hun ble en del av OCC. 

Oslo Cancer Cluster har fokus på oppstartsselskaper og innovasjonsprosesser som har som mål å fremme nye diagnostiserings- og behandlingsmetoder mot kreft.

  • Kreftklinikken på OUS ved klinikkleder Sigbjørn Smeland. 

Klinikken tilbyr høyspesialisert, multidisiplinær medisinsk og kirurgisk behandling av kreftsykdommer. Kreftklinikken driver omfattende nasjonal og internasjonal forskning, blant annet via sykehusets største forskningsinstitutt, Institutt for kreftforskning, og i samarbeid med de fremste kreftsentrene i Europa og Nord-Amerika.

  • Kreftforeningen, deltaker TBD. Kreftforeningen jobber aktivt med kreftforskning og forskningsformidling og er en av landets største interesseorganisasjoner.

Moderatorer: 

  • Elisabeth Jakobsen, moderator. Elisabeth Jakobsen er kommunikasjonsansvarlig i Kreftregisteret. Hun har også vært kommunikasjonssjef i Nasjonalt senter for e-helse. Hun er av utdanning informatiker, med en Master innen helseinformatikk. Hun var nylig hovedmoderator på EHiN konferansen. 
  • Nard Schreurs, moderator. Nard er CEO i EHiN og har drevet EHiN som konferanse i mange år, og i senere år også som organisasjon. Han er også ansvarlig for EHiNs webinarserie.
Scroll til toppen