Hopp til innhold

Helseanalysemodellen har feil forretningsmodell

Denne artikkelen er publisert i Digi.no og skrevet av Arild Haraldsen: https://www.digi.no/artikler/kommentar-helseanalysemodellen-har-feil-forretningsmodell/519894

Helseanalyseplattformen (HAP) er satt på pause. Vi bør bruke pausen til å diskutere hvilken merverdi plattformen vil ha for forskningen på helsedata uttrykker Haraldsen.

Han skriver videre at det var mange grunnleggende spørsmål som forble ubesvart da EHiN arrangerte Helsedatadagen forleden.

HAP har to formål:

  • Gi forskere enkel og sikker tilgang til norske helsedata fra helseregistre, befolkningsundersøkelser og forskningsbaserte biobanker.
  • Mulighet for å analysere og utforske hypoteser (for eksempel sammenhengen mellom sykdommer) inne i selve plattformen, uten å gå veien om å trekke ut datasett fra hvert register, for så å utføre analysen lokalt.

For å forstå helseanalysemodellens rolle og verdi i den sammenheng, må konkrete spørsmål stilles. Les artikkelen her

Scroll til toppen