Hopp til innhold

Helseplattformen med ny styreleder

Det foretas endringer i styresammensetningen til Helseplattformen AS, der Ingvill Kvernmo tar over som styreleder etter Helge Garåsen.

Artikkel: Redaksjonen EHiN

16. november, 2023


I en uttalelse på vegne av Helseplattformen uttrykker kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune og administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF, som de største eierne, at endringene er motivert av behovet for tilpasninger, spesielt med tanke på økt antall eierkommuner og leveringen av Helseplattformen Main Project.

Satser på nye krefter

Ingvill Kvernmo, som tidligere var nestleder, ble valgt inn under generalforsamling i april 2023. Hun er til daglig direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge RHF. Samtidig overtar styremedlem Olaf Løberg, finansdirektør i Trondheim kommune, rollen som nestleder.

Andre endringer inkluderer Bjørn Gustafssons avgang og erstattelse av Tom Christian Martinsen, samt tillegg av Per Sverre Ersvik som nytt styremedlem.

Takker for innsatsen

Wolden og Slørdahl sier at avtroppende styreleder Helge Garåsen har vært viktig i forberedelsene til og lanseringen av Helseplattformen, og at de er han en stor takk skyldig for hans bidrag.

Det nye styret i Helseplattformen AS vil ha sitt første møte den 29. november. Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og flere midtnorske kommuner, med et eget oppnevnt styre som følger:

  • Ingvill Kvernmo, styreleder
  • Olaf Løberg, nestleder
  • ​​​Terje Gårdsmoen, styremedlem
  • Marit Hermansen, styremedlem
  • Sidsel Nordhagen, styremedlem
  • Tom Christian Martinsen, styremedlem
  • Per Sverre Ersvik, styremedlem
  • Linda Evensen, styremedlem valgt av ansatte
  • Ørjan Gundersen, styremedlem valgt av ansatte
Scroll til toppen