Hopp til innhold

Digitalisering med post-it-lapper

Det nærmer seg EHiN 2021, 9. og 10. november, så vi tok en prat om det innholdsrike programmet som begynner å falle på plass, med Nard Schreurs.

Programmet til EHiN 2021 er nesten ferdig. Hvordan føles det?

Det er fint å se at vi kommer i mål. Programmet er som et stort megasudoku, alt henger sammen med alt. Det kan også ses på som et puslespill hvor brikkene en etter en faller på plass. Det er mye viktig innhold som er kommet på plass.

Hvorfor er det ikke helt ferdig, én måned før selve EHiN 2021?

Som nevnt, er det et stort puslespill. Erfaringsmessig våkner mange først når EHiN nærmer seg. Det er mange gode innspill og mange partnere vi prøver å få inn. EHiN er en plattform hvor det ikke er vi som bestemmer innholdet, men innspillene fra folk, partnere og organisasjoner er med på å bygge programmet. Vi jobber med blant annet kommuner, helseforetak, næringsliv, forskningssiden og kompetansemiljøer. Det er mange å ta hensyn til.

EHiN bruker fargerike post-it-lapper på veggen, hvorfor er den metoden tatt i bruk når EHiN er en arena som fremmer digitalisering?

Post-it-lapper på veggen gir bedre oversikt. Det er noe helt annet å flytte lapper med speakere, tidspunkter og overskrifter fysisk, enn digitalt, særlig når det kommer til vurdering av ulike sesjoner opp mot hverandre. I et lite team fungerer denne metoden, men i en større enhet er det viktig med en mer oversiktlig og raskere skalerbar utveksling.

Hva tror du blir de mest spennende sesjonene?

Vi prøver å gi alle en mulighet til å komme på scenen. Noen sesjoner vil nok treffe noen mer enn andre. For å nevne noen jeg tenker blir spesielt aktuelle, er AI, helsedata, hjemmeoppfølging, pasientenes legemiddelliste, velferdsteknologi og endringsledelse noe jeg tror interesserer mange. Vi har også representanter fra universitetssykehus, Nya Karolinska (universitetssykehuset i Stockholm). Ellers blir det et ganske spennende program som er veldig rettet mot Norge i år, noe som trolig skyldes delvis pandemien. Men vi ønsker jo et mer nordisk og internasjonalt program i fremtiden, med fokus selvsagt på hva som foregår her i landet.

Hva er utfordringene med programoppbyggingen?

Vi må jo få en god balanse der alle aktører og temaer skal med. Det medfører at vi noen ganger må velge bort innspill, fordi temaet allerede er dekket. Vi forsøker også å unngå at sesjoner som går samtidig er veldig like. Det er en balansegang der.

Hvorfor er det så mange parallelle sesjoner og så mye innhold? Det kan tenkes at det er vanskelig å følge med for deltakerne.

Vi har hvert år fått “klager” at det er for mye innhold og dermed vanskelig å velge. Men vi ser også det positive i det, det betyr jo at det er mange som synes det er mye interessant. En stor fordel i år er at det også blir en digital sending, der mye av innholdet blir tatt opp, og dermed er det mulighet for å se innholdet i ettertid, noe det ikke har vært tidligere, med unntak av EHiN 2020.

Har du noen tips om hvordan deltakere best kan utnytte tiden og få med seg alt som er interessant og viktig?

Et tips er å sette seg inn i programmet på forhånd, og gjøre en prioritering. Tenk tankegangen som hvis du hadde vært i en butikk: man verken må eller kan ikke nødvendigvis kjøpe alt.

I tillegg vil det være gode guidelines, der man kan følge med. Og vi vil lansere en app hvor man enkelt kan følge med på innholdet og område hvor det foregår. Appen blir lansert omtrent en uke før konferansen.

Jeg håper alle finner fram til det de ønsker, men også tar seg tid til å mingle! Legg inn pauser for å snakke med andre og besøk utstillerne!

Intervju av Cora Schreurs, kommunikasjonsrådgiver i EHiN

Scroll til toppen