Hopp til innhold

EHiN Webinar: Helsedata og datasikkerhet i krigstid

Se webinaret her:

Har du spørsmål til webinaret? Send dem til webinar@ehin.no!

Kan du ikke se streamen/videoen? Se den her: https://youtu.be/ZgMfmxyyYJ4

Dette webinaret har fokus på datasikkerhet og personvern i helse med en situasjonsvinkling av krigen i Ukraina.

Vi ønsker at våre helsedata brukes til å holde oss friske og gir oss riktig behandling. Men vi ønsker også å være anonyme i en verden som ser stadig flere datainnbrudd.

At en krig skulle finne sted i Europa i 2022 var det ingen som så for seg, og teknologien som er tilgjengelig for forbrukere ligger nok langt bak hva som er utviklet bak konfidensielle vegger slik som militære osv. Gitt den overraskende situasjonen i Europa, er det grunn til å bekymre seg for fremtidens sikkerhetsteknologi?

Deltakere:

  • Jørgen Dyrhaug, seniorrådgiver, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  • Christian Jacobsen, Chief Information Security Officer, Sykehuspartner
  • Svein Erik Ramsøy, Sikkerhetskonsulent og manager, Accenture
  • Ole Tom Seierstad, Nasjonal sikkerhetsdirektør, Microsoft
  • Cathrine Vånge Singstad, personvern og informasjonssikkerhet, Otte
  • Cato Evensen, Norgessjef, Palo Alto

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Om deltakerne:

Jørgen Dyrhaug er utdannet sivilingeniør (Maskinlinjen) fra NTH. Han har jobbet mange år i Forsvarsdepartementet før han gikk over til NSM i begynnelsen av 2013.

Cathrine Vånge Singstad er utdannet forvaltningsinformatiker, en kombinert grad i IT og juss. Bakgrunnen hennes bidrar til en god forståelse av samspillet mellom teknologi, regelverk og mennesker. Cathrine er en erfaren prosjektleder, kurs- og foredragsholder, og er opptatt av å engasjere og involvere menneskene rundt seg. Hun har mange års erfaring som rådgiver innen digital sikkerhet, personvern og teknologi, og har fungert som CISO og personvernombud i både offentlig og privat sektor.

Christian Jacobsen er Chief Information Security Officer i Sykehuspartner. Han er erfaren innen beskyttelse tilgjengeligheten, integriteten og konfidensialiteten til nettverk og informasjonssystemer på tvers av Norges største helseregion Helse Sør-Øst.

Svein Erik Ramsøy er sikkerhetskonsulent hos Accenture, og har nylig også blitt manager der. Fra tidligere har han erfaring som advokatfullmektig og en master ved Universitetet i Oslo i rettsvitenskap.

Ole Tom Seierstad er nasjonal sikkerhetsdirektør i Microsoft, og spesialiserer seg innen sikkerhet og personvern.

Cato Evensen er landssjef i Palo Alto for både Norge og Island. Han har over 20 år med erfaring inne IT-nettverkingsvirksomhet og har et fokus på Norden.

Scroll til toppen