Hopp til innhold

Ina Dahlsveen – fra Forskningsrådet til LMI

Ina Dahlsveen tar over for Hege Edvardsen, og skal jobbe som seniorrådgiver på forskning-, utvikling- og innovasjonsfeltet, skriver LMI. Dahlsveen har bakgrunn fra Forskningsrådet hvor hun har sittet i sekretariatet til HelseOmsorg21-rådet. Erfaringene derfra vil hun nå ta med videre inn i den nye rollen i LMI. EHiN har i den anledning intervjuet henne for å få innsikt i hennes nye rolle og fokus på e-helsefeltet fremover.

Ina Dahlsveen

– Hei Ina. Gratulerer med ny jobb i LMI, og takk for at du tar deg tiden til å svare på noen raske spørsmål. Hva skal være ditt fokus i den nye stillingen?

Det viktigste for alle i LMI er arbeidet med å følge opp LMIs strategi og misjon om å bidra til rask tilgang for pasienter til nye medisinske løsninger, utvikling av Norsk helsenæring og en innovativ og bærekraftig helsetjeneste. Jeg vil spesielt fokusere på hvordan forskning, utvikling og innovasjon kan bidra til at LMI når sine målsetninger. Det vil innebære blant annet å koordinere utvalget for Innovativ helseinfrastruktur der LMI jobber aktivt med å fremme kliniske studier i Norge, satse på fremtidsrettet forskningsinfrastruktur og dyktiggjøre pasienten. Så er jo LMI en medlemsorganisasjon, så jeg skal også jobbe for at alle medlemmene våre har de best mulige forutsetninger for å lykkes i sine forsknings og innovasjonsarbeid.

– Du har lang erfaring fra helse, forskning og næringsutvikling. Fortell litt om den.

Ja, jeg startet karrieren som forsker innenfor molekylærbiologi og har PhD fra London og en Postdoc fra Munchen. Så fikk jeg jobb i et spennende bioteknologiselskap i Danmark som utviklet, produserte og solgte produkter for deteksjon og analyse av microRNA. Der jobbet jeg med salg, produktutvikling, markedsføring og kommunikasjon. Vi solgte også analysetjenester og kundene var forskere i alle sektorer over hele verden. De siste ni årene har jeg vært i Forskningsrådet. Der har jeg fått meget godt innblikk i mange typer innovasjonsprosesser og forskjellige FoU prosjekter i helsenæringen. Jeg har jobbet hovedsakelig med helseinnovasjon og støtte til bedrifter, men også tidligfase kommersialisering og næringsrettet forskning. Jeg har også vært involvert i en del strategisk arbeid i Forskningsrådet, spesielt innenfor næringsutvikling og persontilpasset medisin. I de siste årene har jeg, gjennom rollen i HelseOmsorg21s sekretariat, fått enda mer innblikk i helsetjenestenes utfordringer og innovasjonsbehov.

– Hva vil du ta videre videre inn i din nye rolle som seniorrådgiver i LMI?

Jeg tror jeg får bruk for all min erfaring, kunnskap og kompetanse i denne nye stillingen sammen med evnen til å lære nye ting. Spesielt er jo kontakten til aktørene i økosystemet veldig viktig. Samarbeid og samhandling på tvers av sektorer, tjenestenivå, fag osv. er noe av det viktigste vi må få til for å klare å løse de store utfordringene vi står ovenfor i helsesektoren. Jeg trives godt med å hjelpe andre med å få til enda mer, finne ut hva som må gjøres for å nå målet og levere konkrete resultater som får effekt og leder til positive endringer.

– Hvordan tenker du at teknologi og digitalisering kan spille en rolle i en bærekraftig helsetjeneste? 

Innføring av teknologi og digitalisering er like uunngåelig i helsetjenesten som i andre sektorer. Det er en forutsetning i arbeidet med å sikre at vi kan tilby den samme gode helsetjenesten til alle som trenger det i fremtiden, som vi gjør i dag. Mangel på ressurser blir den største utfordringen, og derfor må vi sikre at vi tar i bruk riktig teknologi i riktig setting og på riktig måte. Det betyr at vi må utvikle teknologien sammen med de som skal bruke den og få nytte av den. I tillegg må vi bruke forskning og innovasjon for å sikre kvalitet og nytte, både av selve teknologien og av implementeringen av den. Ved utvikling av ny teknologi må man undersøke forutsetningene for å kunne ta den i bruk, og hvordan man skal få gevinster som bidrar til bærekraft på et tidlig tidspunkt.

– Hva slags forbedringspotensiale ser du for deg for bruk av helsedata i helsenæringen i Norge? 

Digitalisering av hele helsesektoren forutsetter at man har tilgang til data. Det gjelder både for å sikre en bærekraftig drift, høy kvalitet i behandlingen og utvikling av nye løsninger for både tjeneste og pasient. Hvis helsenæringen skal levere innovative bærekraftige løsninger, medisinske så vel som teknologiske, må de også ha tilgang til relevante data i sitt forsknings- og utviklingsarbeid. I går overtok Helsedataservice vedtaksmyndigheten for en rekke sentrale helseregistre, med formål om enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata, og det er et skritt i riktig retning, men dekker bare en liten del av de dataene som er nødvendige. For å sikre fremskritt innenfor for eksempel persontilpasset medisin er det behov for å bruke mange forskjellige typer data. Det er viktig at tilgangen og bruken av data tar hensyn til personvern og gjeldende lover og regler, men samtidig har vi snakket lenge om at Norge har potensial til å bli ledende på dette området uten at vi klarer å utnytte dette. Nå venter vi spent på en oppdatering på status for samarbeidet med infrastrukturene i universitets- og høyskolesektoren med hensyn til analysetjenester. Det er viktig at vi kommer oss videre med en løsning så fort som mulig.

– Hvordan skal du jobbe for å bidra til utvikle innovasjonsfeltet innen helse i Norge? 

Som nevnt er samarbeid og samhandling en av de viktigste nøklene til å få til helseinnovasjon i Norge. Jeg skal jobbe for å bidra til at det gode samspillet mellom næringslivet, FoU miljøene og helsetjenesten som har utviklet seg over de senere årene fortsetter og bare blir bedre og bedre. Samtidig er det viktig at forskere og innovatører har adgang til den infrastrukturen og kompetansen som er nødvendig. Her blir det viktig å jobbe for å opprettholde investeringer i innovativ helseinfrastruktur, spesielt når det kommer til helsedata og digitalisering. Og sist, men ikke minst, er det å trekke innbyggere, pasienter og pårørende inn i arbeidet med innovasjon. Uten bred involvering og medvirkning risikerer vi å kaste bort dyrebare ressurser på innovasjoner som ikke blir tatt i bruk.

– Kommer vi til å se deg på EHiN igjen i din nye rolle?

Ja, selvfølgelig!

Scroll til toppen