Hopp til innhold

Kjerkols tale på EHiN: Ønsker gode pasientforløp

EHiN 2023 markerte 10 år siden EHiN, Norges største e-helsekonferanse og en møteplass for endring, ble født. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpnet konferansen, som gikk av stabelen 7. november 2023, med en tale hvor hun blant vendte blikket tilbake på hva vi har fått til og lært i løpet av 10 år: kjernejournal, helsenorge, e-resept og helsenettet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjekol/EHiN 2023
Foto: Ard Jongsma/Stillwords

Artikkel: Redaksjonen, EHiN
Dato: 13. november, 2023


Talen, tilgjengelig på regjeringen.no, belyser både utfordringer og muligheter knyttet til tiden vi står i nå.

«Kjære alle sammen!

Det er en glede for meg å stå her i dag. Vi lever i en tid med motsetninger hvor mange bra ting skjer som gir fremskritt, men også flere ting som bekymrer oss med krig og klimaendringer. Det føles kanskje litt som åpningen til Charles Dickens’ roman The tale of two cities: «It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness».

En person jeg som sosialdemokrat har sett opp til er Thorvald Stoltenberg. Faren til Jens. Han sa ofte at han ikke var optimist fordi han ikke trodde alt gikk bra. Men heller ikke pessimist fordi han ikke trodde alt gikk dårlig. Han var håpefull. Det er et godt stikkord og huskelapp å ha med her.

Regjeringen er også håpefull for mulighetene som ligger i hvordan ny teknologi og digitale løsninger kan lindre lidelser og gjøre bedre bruk av våre begrensede helseressurser…»

Hvis du ikke hadde billett, kan du nå kjøpe tilgang til hele EHiN digitalt her.

Scroll til toppen