Hopp til innhold

Jon Helge Andersen – går fra Direktoratet for e-helse til ny stilling i Aidn

Jon Helge Andersen | Foto: Ingar Sørensen

Jon Helge Andersen går fra Direktoratet for e-helse til ny stilling i Aidn

Vi er i gang med flere datadelingsprosjekter sammen med DIPS

Les mer om Helsedatadagen 10. mai

Siden oppstarten i 2016 har Jon Helge Andersen vært med på å bygge Direktoratet for e-helse. Der har han ledet programmet for velferdsteknologi, og vært direktør for porteføljestyring. Med medvirkning i etablering av Helsenorge.no, e-resept og kjernejournal begynner han å få god fartstid fra e-helse og digitalisering av helse- og offentlig sektor. Nå inntar han stillingen som kommersiell direktør for Aidn. EHiN har i den forbindelse intervjuet ham for å få innsikt i hans kompetanse og fokus fremover.

Hei Jon Helge, du har fått deg en ny jobb i Aidn. Hva gjør Aidn?

«Det stemmer! Kommunehelsetjenesten har behov for nye løsninger som er tilpasset deres behov. Kort fortalt leverer Aidn elektronisk pasientjournal og programvare for samhandling til kommunale helsetjenester, som vil gi en helt ny arbeidshverdag og opplevelse med helsetjenesten for både pasienter og pårørende. Ansatte i kommunehelsetjenesten, Helsepersonellkommisjonen og samfunnet oppfordrer oss alle til handling nå. Aidns misjon er å handle, og har på kort tid bygget opp et selskap med tung finansiell støtte og eiere med langsiktig horisont. Det begynner å bli klart for at kommunene kan bytte ut sine gamle systemer.»

Hva går din nye rolle ut på?

«Jeg er ansvarlig for å ta Aidn kommersielt ut i det norske kommunemarkedet. Min viktigste oppgave blir å gjøre kommuner klar over at det finnes et alternativ til Helseplattformen, og at det nå endelig skjer en historisk satsing i det kommunale feltet. Det har dessverre i lang tid vært lav investeringsvilje fra leverandørmarkedet. Flere grunner til det, men de to viktigste er at det har blitt en negativ spiral grunnet lav betalingsvilje kombinert med dårlige produkter. Leverandørene har ikke investert i å utvikle gode produkter fordi det ikke er betalingsvilje, og det har ikke vært betalingsvilje fordi leverandørene ikke kommer med gode løsninger.»

«Det andre var at Akson skapte usikkerhet hos leverandørene, og man avventet hva som kom. Men som vi alle vet; det kom ikke noe journalsystem ut av Akson, og FKJ har en usikker fremtid etter fjorårets statsbudsjett. Om de skulle få fortsette, vil de likevel ikke levere et journalsystem. Men nå skjer det endelig noe; en historisk satsing i Aidn, og den reisen vil jeg være med på. Det er viktig for bærekraften at innovative krefter i helsenæringen også trår til. Aidn har siden oppstarten for snart to år siden vokst fra 5 til 70 ansatte, og har rekruttert teknologi- og produktutviklingskompetanse på høyt nivå fra andre vellykkede teknologi-selskaper, som reMarkable, Cognite, Microsoft, Google og Facebook.»

Du har hatt en lang karriere innen både privat og offentlig sektor, med de siste årene i Direktoratet for e-helse. Hva er din kompetanse fra før?

«Jeg begynner etterhvert å få litt fartstid fra e-helse og digitalisering av helse- og offentlig sektor. Med statsvitenskap i bunn, som det heter, ble det 15 år som konsulent i Accenture hvor jeg startet min e-helsereise med helserefusjonsreformen og automatisk frikort som jeg var prosjektleder for. Dette prosjektet gjorde at jeg virkelig fikk øynene opp for hvordan vi både kunne skape store effektiviseringsgevinster i offentlig sektor, og samtidig skape bedre brukeropplevelser. Siden bidro jeg i etableringen av Helsenorge.no, e-resept og kjernejournal. I 2016 begynte jeg i Direktoratet for e-helse, og ledet Nasjonalt velferdsteknologiprogram noen år. Her ble jeg bedre kjent med kommunesektoren, og hvilke muligheter som lå i digitalisering.»

«Med ledererfaring fra offentlig sektor og digitalisering bringer jeg med meg innsikt og kunnskap om hvordan det offentlige og private kan jobbe mye bedre sammen for å nå målene i «en innbygger – en journal». Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett spiller viktige roller for å sette retning, jobbe med lovverk og finansiering, og tilrettelegge for at innovasjonskraften i leverandørmarkedet kan komme helsetjenesten til gode. Jeg har alltid tenkt at dette er en vinn-vinn, men som direktoratets rapport fra 2022 viste; forholdet er mer preget av friksjon og manglende tillit. Det må endres!»

– Hva vil være ditt fokus fremover når det gjelder helsedata?

«Å dele data på tvers av nivåer og virksomheter. En av de virkelig spennende tingene med å jobbe i Aidn er mulighetene vi har for data- og informasjonsdeling mellom sykehus, fastleger og kommunehelsetjenesten. Vi er i gang med flere datadelingsprosjekter sammen med DIPS, hvor blant annet Nordlandssykehuset og kommuner i regionen er med. Flere andre regioner har også ytret sin interesse for å være med. Formålet med prosjektene er å realisere informasjons- og datadeling gjennom hele pasientforløpet – fra kommune, fastlege og spesialisthelsetjeneste – og slik bidra til gode og trygge pasientforløp. Aidn eies av Kernel, som også eier Prisme, et selskap som går inn mot allmennlege-feltet. Spennende!»

– Kommer vi til å se deg på EHiN igjen i din nye rolle?

«Definitivt! EHIN blir en veldig viktig arena for å demonstrere Aidn og formidle at vi allerede i løpet av 2024 vil kunne gå til kommunemarkedet med et helhetlig journalsystem for pleie, omsorg og samhandlingsløsninger, inkludert datadeling med DIPS og ulike fastlegesystemer. Det blir nå mulig å bytte ut de gamle systemene. Aidn er state-of-the-art software bygget i skyen med driftsplattform i Norge, utviklet som en åpen API først-plattform som igjen muliggjør partnerskap og integrasjoner med lokale og globale velferdsteknologi-aktører. Vi kan tilby en rik funksjonalitet for datauttrekk, styring og analyse. Hastighet er vårt mantra: Vi produksjonssetter ny og forbedret funksjonalitet ukentlig. Jeg gleder meg til å vise oss frem på EHIN 2023!»

Kjenner du noen folk i farten? Tips oss gjerne! Les mer her.

Scroll til toppen