Hopp til innhold

Kulturbarriere for samarbeid

På Arendalsuka snakket nestleder i NSF, Kai Øivind Brenden, om behovet for teknologi i helsesektoren, og betydningen av at sykepleietjenesten involveres i beslutninger om utviklingen av teknologiske løsninger. I en kommentar til EHiN sier Brenden at kompetansen i sykepleietjenesten må styrkes.

Foto: EHiN

Artikkel: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig i EHiN
22. august, 2023


Økt kompetanse

“Den viktigste kompetansen for sykepleiere er å gjøre analyser av arbeidsprosesser, og prøve å forstå hvordan disse kan gjøres bedre”, sier Brenden om sykepleietjenestens rolle i forbindelse med den digitale endringen i helsesektoren.

“Kompetanse på å gjøre analyser av arbeidsprosesser og hvordan disse kan forbedres er ganske bra i dag, men det er ikke noe tvil om at også denne må styrkes fordi vi må tenke annerledes enn før”.

Nestlederen sier videre at det må være fokus på hvordan man skal overføre gamle prosesser til nye måter å gjøre ting  på – og at dette krever samarbeidskompetanse, særlig rettet samarbeid mellom sykepleietjenesten, leverandørindustrien og de som utvikler teknologi.

“Litt skummelt”

Han sier at det er en kulturbarriere hvor det i sykepleietjenesten ikke er noe tradisjon for å samarbeide med leverandører – hvorpå dette samarbeidet kan oppleves “litt skummelt”.

“Dette er noe man burde jobbe med og få en kultur på – hvor den type samarbeid driver utvikling og dermed også helsetjenesten fremover”, sier Brenden, og etterlyser mer kompetanse på analyse av arbeidsprosesser og hvordan å forbedre disse, som han per i dag påstår ikke er sentralt i noen av helseprofesjonene.

Brenden presiserer at sykepleiernes kompetanse ikke skal handle om å utvikle teknologi i seg selv. “Det er det andre som kan mye bedre”, sier han.

Se hele den politiske debatten hos EHiN hvor Brenden fremhevet viktigheten av kompetanse på brukersiden, at det bygges økosystemer og at tjenester kobles sammen.

Scroll til toppen