Hopp til innhold

Lansering av ny e-helsebok

Petter Hurlen | Boka «En kort innføring i klinisk informatikk»

Neste uke lanseres den første norske boken som beskriver det nye fagfeltet klinisk informatikk (e-helse/helseinformatikk), «En kort innføring i klinisk informatikk», forfattet av Petter Hurlen. Lanseringen finner sted på EHiN 2022.

Boken er delt inn i tre:

·  Den første delen fokuserer på klinisk informasjon og gir en innføring i begreper og tenkemåter, både fra medisin og informatikk.

·  Den andre delen fokuserer på teknologi, skrevet så det er forståelig også for helsepersonell som engasjerer seg i utvikling, valg, innføring og tilpasning av systemer i den kliniske hverdagen.

·  Den tredje delen omtaler rammer for bruk av IKT i helsesektoren.

Tirsdag 8. november kl. 17:15-17:45 er det duket for lansering på EHiN 2022.

Cappelen Damm Akademisk inviterer til lansering av boken «En kort innføring i klinisk informatikk».

Dato: Tirsdag 8. november 2022

Sted: EHIN møterom A2

Kl: 17:15 – 17:45

PROGRAM

Kl. 17:15          Velkommen v/redaktør i Cappelen Damm

Kl. 17:20           Presentasjon av boken ved forfatter Petter Hurlen

Kl. 17:40           Spørsmål fra salen

Kl. 17:45           Takk for i dag

Forfatter: Petter Hurlen er utdannet både lege og informatiker, og har en doktorgrad i evaluering av teknologi-innføring i radiologi. Han har jobbet i grenselandet mellom IKT og helse i over 40 år, både i helsesektoren, forskningsgrupper, forvaltning og industri – nasjonalt og internasjonalt. Hurlen er i dag overlege i klinisk informatikk ved Akershus Universitetssykehus, sekretær for den europeiske føderasjonen for medisinsk informatikk (EFMI), og nestleder i styret for Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren.

Vi tok en prat med Petter. 

  • Hei Petter! En bok om e-helse! Hvorfor det?

Moderne informasjonsteknologi er blitt en viktig del av den kliniske hverdagen, og klinisk informatikk er etter hvert blitt et markert fagfelt internasjonalt. Jeg tenkte derfor det kunne være nyttig med en innføring i dette fagfeltet også på norsk, med utgangspunkt i norsk klinisk virkelighet.

  • Du skriver at noen ganger passer ikke pasienten til teknologien. Har vi for høye forventninger til den?

Nei, vi har ikke for høye forventninger. Men jeg opplever at vi av og til mister fokus på det som tross alt er sektorens viktigste oppgave – å yte gode og likeverdige helsetjenester. Om vi bare er opptatt av digitalisering er det jo det vi oppnår – mer teknologi. Skal vi bruke teknologi til å forbedre klinisk virksomhet må vi ha fokus på klinisk nytte – og samtidig være bevisst at nye metoder både kan ha virkninger og bivirkninger.

  • Du har som lege jobbet lenge med teknologi og helse. Går vi i riktig retning?

Ja, vi går stort sett i riktig retning. Det er noen feilskjær, og det er ikke gull alt som glimrer. Men om vi bygger på historien og den kunnskap vi tross alt har samlet opp gjennom årene både om metodenes muligheter og – ikke minst – deres begrensninger, håper jeg at utviklingen både kan bli raskere og bedre.

  • Hvorfor har du skrevet denne boken?

Jeg møter stadig nye, engasjerte personer med til dels betydelig spisskompetanse, men kanskje ikke med breddekunnskap og kjennskap til historien. Jeg har lenge savnet en norsk bok jeg kunne vise til som både handlet om helse i et IT-perspektiv og om IT i et helseperspektiv, med eksempler fra norsk klinisk hverdag. Til slutt tenkte jeg at det var like greit å skrive den selv, og er selvsagt veldig glad for at Cappelen Damm Akademisk valgte å gi den ut.

  • Hva er den viktigste lærdommen fra arbeidet med boken?

Det er kanskje at det er vanskelig – men viktig – å danne seg et helhetsbilde. Det er enklere å grave seg ned i et enkelt-tema enn å forsøke å se sammenhenger, og det er mange flere som skriver om forventninger til ny teknologi enn som vurderer om forventningene faktisk oppfylles. En fordel med å ha jobbet lenge i feltet er jo at jeg kjenner til både vellykkede og mindre vellykkede prosjekter, selv om det gjerne bare er suksessene som omtales.  

          Hvem bør lese den?

Jeg har forsøkt å skrive boken slik at alle skal kunne lese den uten spesielle forutsetninger. Den er skrevet som en populærvitenskapelig bok, med mer fokus på forståelse enn på detaljer. Helse-stoffet er forsøkt skrevet slik at IT-personell skal kunne forstå det, og IT-stoffet slik at helsepersonell skal kunne forstå det. Det viktigste er imidlertid samspillet mellom fagområdene. Jeg har en pasienthistorie som rød tråd gjennom boken, og har forsøkt å gi konkrete gjenkjennelige eksempler. Så jeg har vel egentlig tenkt at den kunne være av interesse for alle som jobber i grenselandet mellom teknologi og helse.

Alle som er interessert i boka kan møte opp på lanseringen tirsdag 8. november kl. 17:15-17:45.

Velkommen!

Scroll til toppen