Hopp til innhold

NSF leder gjenvalgt – fokus på faglig ledelse

Lill Sverresdatter Larsen ble i dag ble gjenvalgt til fire nye år som forbundsleder i NSF. I neste periode vil hun prioritere effektiv ledelse med sykepleiefaglig kompetanse.

Lill Sverresdatter Larsen Gjenvalgt som forbundsleder 9.11.2023. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF

Artikkel: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig, EHiN
Dato: 09. november, 2023


Forbundslederen, som kommer fra Tromsø, har vært opptatt av å øke synligheten og påvirkningen i media, politikk og næringsliv. Med mantra «sykepleiefaget i front» legger Larsen vekt på betydningen av det sykepleiefaglige perspektivet i alle sammenhenger der pasienter, pårørende, sykepleie, helsetjenester og samfunnet diskuteres.

Yrkesstolthet og gode betingelser

– Jeg jobber hver dag med å fremvise sykepleie som verdens fineste yrke, og ikke minst verdien vårt virke har for pasient og helsetjenestene – men også for å muliggjøre næringsliv, bosetting og beredskap, opplyser Sverresdatter Larsen på NSF sin hjemmeside. Hun sier videre at det er viktig å sikre god lønn, rammevilkår og arbeidsforhold som beholder og rekrutterer nye sykepleiere.

Mer effektiv ledelse

For neste periode sier forbundslederen at hun vil prioritere ledelse, med fokus på førstelinjeledelse, strategiske sykepleierledelsesroller og anerkjennelse av betydningen av profesjonell ledelse for å løse nåværende utfordringer knyttet til profesjonell ansvarlighet, roller og profesjonelle fellesskap.

Larsen rapporterer at sykepleierne har ansvaret for å lede avdelinger med et gjennomsnitt på 93 ansatte i deres ledergruppe. De må utføre flere oppgaver, inkludert administrasjon og ledelse av endringer, personal, inspirasjon og faglig utvikling.

Som konsekvens av dette mener Larsen at ledergruppens størrelse bør reduseres for å gi muligheten for mer effektiv ledelse, slik at målene som arbeidsgivere og politikere har satt for helsevesenet, kan oppnås. Hun understreker viktigheten av sykepleiefaglig ledelse, som har en positiv innvirkning på den enkelte ansatte, fagmiljøet og kvaliteten på helsetjenestene.

Med applaus fra en fullsatt landsmøtesal takket Larsen for tilliten og lovet å videre sette faget i front. Med seg på laget har hun Kai Øivind Brenden som nestleder og Gro Lillebø som 2. nestleder.

EHiN gratulerer forbundslederen og alle NSF sine medlemmer!

Scroll til toppen