Hopp til innhold

Hjemmetek gir ikke alltid gevinst

– Mange kommuner opplever at innføring av velferdsteknologi og gevinstrealisering er vanskelig, sier prosjektleder i KS, Kristin Standal. En ny rapport peker ut avgjørende faktorer som skal til for å kunne høste fordeler av ny teknologi. 

Artikkel: Sunniva Balstad, skribent og kompetanseansvarlig, EHiN
31. august, 2023


Prosjektleder i KS, Kristin Standal. Foto: EHiN

Ikke målbare gevinster

Vi har undersøkt hva som skal til for at vi skal kunne drive gevinstrealiseringsprosjekter knyttet til velferdsteknologi – og det er fordi kommunene opplever at å innføre velferdsteknologi er veldig vanskelig. 80% av kommunale ledere sier at det er veldig krevende å ta ut gevinster av teknologiinvesteringer, og det denne rapporten bekrefter er egentlig at å innføre teknologi i helse- og omsorgstjenesten er å betrakte som en digital transformasjon, sier prosjektleder i KS, Kristin Standal, i en kommentar til EHiN.

Studien, som er gjennomført som en kombinasjon av litteraturstudier og casestudier, utforsker de ulike aspektene ved implementeringen av velferdsteknologi og identifiserer den nødvendige kompetansen ledere bør ha, nemlig kompetanse på endringsledelse, tverrfaglighet og samskaping, helhetlig implementering og drift, og gevinstrealisering.

Nødvendig med kompetanse

Standal forteller at innføring av teknologi, innovasjon og digital transformasjon i helse- og omsorgstjenesten er krevende fordi det griper inn og utover ansatte, og tar ressurser ut av den daglige driften.

Det krever mye kløkt av en leder for å drive den kulturelle endringsprosessen med sine ansatte. De skal drive innovasjon og digital transformasjon i skarp drift, og det er veldig vanskelig fordi du vil alltid prioritere driften først, og så skyver man liksom teknologien litt ut. Så denne rapporten viser hva slags kompetanse og ferdigheter ledere må ha. Det er første trinn. Deretter må man se hva vi kan bruke det kunnskapsgrunnlaget til.

Standal mener rapporten i neste fase kan bidra til å legge grunnlaget for videre tiltak, som for eksempel å legge til rette for eller satse mer på utdanningsopplegg til ledere, og/eller å utvikle metoder og verktøy for ledere å støtte seg på.

I samarbeid med Sopra Steria har KS hatt fokus på å belyse følgende problemstillinger gjennom studien: 

• Hvilke ferdigheter og kunnskap trenger ledere for å hente ut gevinster ved innføring av velferdsteknologi i oppgaveløsningen? 

• Hva bør et opplæringstilbud for ledere i helse- og omsorgssektoren inneholde for å sette ledere i stand til å sikre gevinstrealisering ved implementering av velferdsteknologi? 

Les hele rapporten her.

Scroll til toppen