Hopp til innhold

Nytt studietilbud innen helsedata og Helsedatadagen

Artikkel: Redaksjonen EHiN

10. januar, 2023


Det legges til et helt nytt studietilbud til Tynset studie- og høgskolesenter. Studiet går under navnet «Analyse av helsedata – introduksjonskurs«.

Riktig bruk av helsedata kan gi store gevinster både for den enkelte pasient, men også for helsepersonell, og er grunnlaget for at NTNU fikk midler til dette studiet.

Emnet går ut på å gi opplæring i hvordan å analysere helsedata. Faget vil gi generell kunnskap og erfaring med å analysere data, for så å spisse det inn på helsedata og hvordan disse dataene kan håndteres på en gunstig måte.

Det meldes om at det allerede er 20 personer som har søkt seg inn, tross at faget ikke enda er blitt en integrert del av masterprogrammet helseinformatikk, ifølge NRK.

Til avisa Arbeidets Rett sa direktør ved Norsk helsearkiv, Bjørn Børresen: «Det er et økende fokus på hvordan helsedata kan bidra til nærings- og teknologiutvikling. Med økt kompetanse i regionen, og et tett samarbeid med NTNU og andre fagmiljøer, kan det på sikt gi flere muligheter for nye kompetansearbeidsplasser i regionen.»

Bjørn Børresen var også foredragsholder på EHiN 2022: https://ehin.no/2022/speakers/bjorn-borresen/

Les mer om studietilbudet her

Helsedata er det nye gullet. Det kommer i mange former. Det kan være de kliniske dataene en lege loggfører, skrittene en pulsklokke registrerer, eller søvndata. EHiN arrangerer 10. mai Helsedatadagen – en dagskonferanse for å løfte kunnskapen og debattene rundt helsedata. Vi ønsker å sette søkelyset på håndtering og forvaltning av helsedata i en digitalisert verden, og hvordan helsedata i form av innovasjon og verdiskapning kan bidra til et bedre helsesystem og en bedre helsehverdag.

Les mer om Helsedatadagen her

Scroll til toppen