Hopp til innhold

Plattformdagene – erfaringer og perspektiv 6 måneder etter “go live”

Helseplattformen er Norges største og mest omdiskuterte helseprosjekt innen digitalisering. Interessen var derfor stor da EHiN i samarbeid med Sundhedsplatformen og Danmarks ambassade gjennomførte Plattformdagene 1. – 2. juni i Trondheim.

Artikkel: Redaksjonen EHiN

7. juni, 2023


Stor oppslutning på Plattformdagene. Foto: Frode Nikolaisen

Med over 300 deltakere til stede, og et program fylt av over 50 foredragsholdere fra Danmark, Norge og Nederland, ble sjøsettingen av Helseplattformen belyst og nøye evaluert fra en rekke ulike perspektiv og med ulike erfaringer. På dagsordenen sto målsettingen om å lære hvordan å skape rom for innovasjon i samspill mellom de store plattformene og skandinaviske leverandører.

Erfaringer fra inn- og utland

Konferansen ble åpnet av Trond Utne, konstituert administrerende direktør i Helseplattformen, som betonte at prosjektet er et fellesskapsprosjekt med 28 medeierkommuner og Helse Midt-Norge som en sentral aktør på sykehussiden. Han uttrykte stor tro på samarbeidet og informerte om Helseplattformens arbeid med å integrere alle aktører i helsetjenesten i Midt-Norge. Videre understreket Utne betydningen av tilgang til data gjennom tverrsektorielle plattformløsninger, og at det er nødvendig å øke effektiviteten i bruken av disse løsningene.

Kim Veber Carlsen, enhetssjef ved Center for It og Medicoteknologi i Region Hovedstaden, ga en verdifull innsikt ved å dele sine syv års erfaringer med Sundhedsplattformen. Han fremhevet betydningen av at løsningene er sammenhengende og skaper umiddelbar verdi. Under implementeringen er det viktig at avdelingene selv er involvert i beslutningsprosessene. Kim sammenlignet implementeringen med et hurtigtog som passerer og kaster ting ut av vinduet, men det er ingen til å fange opp disse tingene. Dette uttrykket illustrerer behovet for at løsningene skal være håndterbare og ha en direkte effekt. Vil du få tilgang til hele sesjonen, kan du kjøpe tilgang til alt digitalt innhold her.

Trond Utne, konstituert administrerende direktør i Helseplattformen, åpnet konferansen. Foto: Frode Nikolaisen

Erfaringer fra sykehus og kommuner

Per Olav Østbyhaug, direktør for e-helse ved St. Olavs Hospital fortalte om en krevende driftssituasjon og et sykehus i gul beredskap, sprengt på kapasitet og en rekke utskrivningsklare pasienter i forberedelsesperioden frem mot “go live” – noe som førte til utsettelse av innføringen, og en økende motstand mot Helseplattformen i løpet av sommeren og høsten 2022. Fornøyelsen var derfor stor da alt gikk etter planen natt til 12. november, sa direktøren fra scenen.

Tilsvarende erfaringer fra Rigshospitalet i København ble presentert av digitaliseringssjef Christian Koerner, som snakket om gevinster, udbytte og samskapelse på sykehusene i Danmark etter innføringen av Sundhedsplatformen. Koerner understreket at opplevelsen rundt innføringen av Sundhedsplatformen innebar mye av det samme som ved Helseplattformen, nemlig sjokket ved å gå fra noe man kjenner til noe ukjent.

Kommunehelsetjenesten i Midt-Norge ble også representert. Med fokus på videre arbeid omkring digitalisering og innovasjon, snakket daglig leder i regionalt responssenter og KS nettverkskoordinator Benedicte Nyborg om velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Møre og Romsdal. Terje Wistner, avdelingsdirektør e-helse i KS, snakket om innovasjon og digitalisering som virkemiddel i helsetjenesten, og Cecilie Campbell, leder ALV Møre og Romsdal og Lisbet Slettahjell, avdelingsleder tjenesteinnovasjon og e-helse i Trondheim kommune, om hemmere og fremmere i e-helse systemet.

Andre perspektiv

Terje Bremnes, virksomhetsarkitekt og strategisk rådgiver i Helse Vest IKT, tilførte perspektiv og fikk flere hyggelige tilbakemeldinger på sitt innlegg om hvordan Helse Vest har valgt å gå frem.

– Det ble påpekt at det var nyttig å få litt andre perspektiver og erfaringer inn i programmet, sier Bremnes i en kommentar til EHiN.

Om at Helse Vest har valgt en annen vei enn Helse Midt, de store forskjellene, og likhetstrekk, sier han videre:

– Visjonene våre er naturlig nok ganske like. Den store åpenbare forskjellen i retningsvalget er at Midt-Norge går for å løse det aller meste gjennom en leverandør, mens vi i de andre regionene prøver å løse behovene gjennom et økosystem av løsninger fra flere leverandører. Det er et sammensatt bilde av årsaker som har ført til hvorfor man går ulike retninger, og det er heller ikke slik at det nødvendigvis er en retning som er rett og en som er gal. Retningen mot et felles mål avhenger av hvor man er. Jeg synes Lars Bjørgan Schrøder fra HOD også sa det svært godt, da han i sitt innlegg pekte på at det er risikoer i begge løp, men det er ulike risikoer.

Bremnes mener videre at mediebildet rundt Helseplattformen har vært ganske ensporet. 

– Jeg synes konferansen ga meg et mer nyansert bilde av situasjonen. Det er klart at det fremdeles er store noen utfordringer med feil og dårlige brukergrensesnitt, og dette var også både Helseplattformen, sykehus og kommuner som har tatt løsningen i bruk åpne om. Samtidig var det interessant å høre at man allerede begynner å se noen gevinster, og ikke minst at sluttbrukerne selv ser at det ligger muligheter i Helseplattformen som man ikke har sett i tidligere løsninger.

Det var også interessant å høre fra Danmark, om deres perspektiv omkring innføringen av en felles kjernejournal.

Rådgiver ved Danmarks ambassade i Oslo, Jeff Kirk Svane, sier om sine observasjoner fra PFD:

– Noget af det allerførste, der slår én som dansker, det er jo hele den offentlige debat og hvordan mediernes dækning har givet alting er særlig nuance, som smitter af på mange ting. Det er næsten som at se en genudsendelse af debatten fra dengang 2 ud af vores 5 danske helseregioner indførte Sundhedsplatformen tilbage i 2016. Og det er ikke for at sige at alt er godt. For det er det ikke. Men jeg synes, det er vigtigt med balancen. Der er ingen store offentlige IT-projekter som er enkle. Slet ikke i sundhedsvæsenet, som er så komplekst, høj-effektivt og presset på tid og ressourcer. Transition tager altid tid. Og det gjorde det også i Danmark, da vi fik Sundhedsplatformen. (Les dybdeintervju med Jeff her)

Håkon Haaheim, seksjonsleder forskning og innovasjon i Helseplattformen, svarer på spørmål om hvorfor de velger å satse på Plattformdagene nå, midt i en utfordrende fase, at det er viktig for Helseplattformen å ha flere fokusområder samtidig.

-Vi står i en utfordrende situasjon, men samtidig er det viktig for oss og alle aktører i vårt prosjektet at vi har langlysene på. Selv om det er mye støy rundt oss, må vi ikke glemme hvorfor vi gjøre dette, for hvem gjør vi det og hvilke gevinster det er ment å gi, sier Haaheim.

Håkon Haaheim mener konferansen er en god påminnelse for alle involverte om hva vi i felleskap jobber for. Foto: Frode Nikolaisen

Han legger til:

-Konferansen bidrar til å styrke relasjoner hos brukere i sykehus og kommunehelse. Det legger til rette for videre godt samarbeid og god kommunikasjon med alle aktører i prosjektet rundt Helseplattformen. Plattformdagene er et sted vi kan møtes og dele kunnskap på tvers av helsetjenestene, innovativ helseindustri, myndigheter, akademia og ulike plattformløsninger i Norden. Det er lett å miste visjon og mål når man står i stormen, slik vi har gjort i en periode. Slik sett er denne type arrangement en god påminnelse for alle involverte om hva vi i felleskap jobber for.

Radboud sykehus i Nederland var for 10 år siden det første sykehus som installerte Epic, leverandøren til IT-systemene i Helseplattformen, utenfor USA og Canada. Ronald Petru fra Radboud ga en gjennomgang av hvordan sykehuset hadde opplevd dette tiåret, med blant annet en betydelig fall i dødelighet på en del områder. På spørsmålet om han mener at Epic er et vanskelig system svarte han at det er utfordrende å installere såpass integrerte systemer, men at Epic sannsynligvis er det “minst dårlige” systemet å få det gjennomført.

Nard Schreurs, daglig leder for EHiN, er fornøyd med den nye konferansen.

– Vi måtte gå litt i tenkeboksen da Helseplattformen og Danmarks ambassade kom til oss med denne ideen, men det har gått over all forventning. 300 deltakere viser at det er stort behov for utveksling av brukererfaringer. For EHiN sin del var det også første gang vi organiserte noe utenfor Oslo – jeg tenker det er viktig å se at det skjer mye spennende over hele landet, sier Schreurs.

Og han tilføyer:

– Vi heier på Helseplattformen, det er et av verdens mest fremoverlente og spennende helseprosjekter. Her ligger det store ambisjoner om å bruke data på tvers, som kan skape store verdier for innbyggere og pasienter. Det er mye som skjer i Norge nå, både i Helse Midt og de andre regionene, og vi er bare nødt til å lykkes med digitalisering, sier han.

Plattformdagene i Trondheim har fungert som en møteplass for dialog og utveksling av erfaringer, med fokus på å inkludere ulike perspektiver og observasjoner. Vi ser nå frem til neste års arrangement, hvor vi kan fortsette å dele og vurdere ytterligere erfaringer.

Scroll til toppen