Hopp til innhold

EHiN Webinar: Psykisk helse i vår digitale tidsalder

Se webinaret her:

Har du spørsmål til webinaret? Send dem til webinar@ehin.no!

Tilbud og behandling innen psykisk helse har med årene sklidd mer inn i den digitale verden. Alt fra behandlingstilbud over internett til digital rådgivning er tilrettelagt for å hjelpe pasienter på en effektiv og trygg måte.

I dette webinaret kan du lære mer om ulike aspekter av psykisk helse og hvordan digitale løsninger kan bidra til en raskere og bedre diagnose og behandling. Vi snakker med:

  • Thomas Bjella NORMENT, Senter for forskning på mentale lidelser – om eNORMENT, forskningssenterets satsninger på digitalisering, inkl. det nye EU samarbeidet med Estlands Biobank om større befolkningsstudier på mental helse.
  • Lene Søvold – klinisk psykolog og forsker. Har studert ved NTNU og i Valencia. Hun er engasjert i en rekke temaer som er relatert til psykisk helse og e-helse. Søvold er med som én av HIMSS Future 50 – Class 2021.
  • Nina Antonov – Daglig leder i Bipolarforeningen. Foreningen har fokus på digitale verktøy.
  • Marthe Dyrud – VilMer – et selskap som legger til rette for gode øyeblikk for beboere på omsorgssentre og for andre eldre. Har blant annet Virtual Reality for eldre å oppleve ting de ikke kan fysisk delta i lenger.
  • Heidi Brorson, prosjektleder i Kreftforeningen.
  • Nicholas Wilkinson, stortingsmedlem for Sv.

Mer info følger! Vi er i dialog med flere talere, oppdateres fortløpende ved bekreftelse.

Scroll til toppen