Hopp til innhold

Rådgiver/Seniorrådgiver – Strategisk analyse

Søknadsfrist: Utgått
Om stillingen
Sted: Oslo
Stillingsprosent: 100%
Heltid/deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Arbeidsgiver: Direktoratet for e-helse
Hjemmeside: https://www.ehelse.no/
Stillingstittel: Rådgiver/Seniorrådgiver – Strategisk analyse

Bli kjent med Direktoratet for e-helse

Rådgiver/Seniorrådgiver – Strategisk analyse e-helse

Vil du være med på å nå sentrale helse- og omsorgspolitiske mål gjennom utvikling av analyser på e-helseområdet? Sammen med dyktige og engasjerte kollegaer vil du bli med på å forme fremtidens digitale helsetjeneste.

Direktoratet for e-helse er helse- og omsorgssektorens og departementets sentrale rådgiver på e-helseområdet. Direktoratet følger digitaliseringen i sektoren og forhold som påvirker denne, blant annet ved å gjøre strategiske analyser, utvikle og følge opp nøkkelindikatorer, gjennomføre scenario- og trendanalyser, publisere statistikk og gjennomfører undersøkelser. Ambisjonen er å løfte informasjon og data til kunnskap og innsikt som støtter helse- og omsorgsektorens digitaliseringsarbeid.

Denne stillingen er fast og for tiden plassert i Avdeling innsikt og veikart. Avdelingen består av ti fagressurser som jobber med nasjonal e-helsestrategi, nasjonal portefølje samt analyser av og innsikt i e-helseutviklingen.

Vil du være med på reisen vår ønsker vi deg velkommen!

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver blir blant annet å:

 • forvalte og videreutvikle strategiske indikatorer
 • gjennomføre trend- og scenarioanalyser på e-helseområdet
 • gjennomføre kvantitative og kvalitative strategiske analyser og kunnskapsoppsummeringer
 • formidle resultater i rapporter, på direktoratets hjemmesider, i sosiale media og gjennom presentasjoner
 • utfordre, videreutvikle og forbedre prosesser og verktøy for innsikt og strategisk analyse delta i relevante nettverk og ivaretar dialog med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt

Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som kan balansere strategisk arbeid med å være pådriver for analyse og driftsoppgaver. For å lykkes som vår nye medarbeider må du ha:

 • relevant utdanning på masternivå, helst innen teknologi, helsefag eller økonomi. Relevant og bred arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
  erfaring med strategiarbeid og strategiske analyser
 • god teknologi-forståelse på et strategisk nivå
 • evne å forstå og formidle komplekse sammenhenger og datagrunnlag på en enkel måte
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • for innplassering som seniorrådgiver kreves det fem års relevant erfaring og erfaring med minst et av disse områdene: statistikk- og analyse, indikatorer eller scenarie- og trendanalyser

Vi ønsker i tillegg at du har erfaring fra:

 • en eller flere av områdene statistikk og analyse, indikatorer, scenarie- og trendanalyser, undersøkelser, samfunnsøkonomiske analyser, arbeid med utredninger
 • kommunikasjonsarbeid
 • helse- og omsorgssektoren og offentlig forvaltning
 • digitaliseringsprosjekter

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og klarer å holde helhetsperspektivet samtidig som du har øye for detaljer.
Vi ønsker i tillegg at du er:

 • analytisk med evne til systematisk tenkning
 • effektiv og målorientert
 • trives med nybrottsarbeid
 • praktiserer åpenhet og samarbeid og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av faggrupper
 • god på å forstå komplekse situasjoner og håndtere interessemotsetninger

Personlig egnethet er viktig for oss og tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • stilling som 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver, med årslønn som tilsvarer kr 600 000 – 910 000, avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler på Skøyen

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for deg, dersom du har behov for dette. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Har du noen spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Anne Greibrokk på tlf. 90755948.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og
koordinering i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og
sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Vi skal tilrettelegge for en
helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere
Helse-Norge. Våre verdier er lærende, oppriktig og samlende.

Kontaktinformasjon

Anne Greibrokk
Telefon: 90755948

Scroll til toppen