Hopp til innhold

Samhandling i Digital Helse

I vår digitale tidsalder er samhandling i IKT-løsninger og digitalisering innen helse avgjørende for å levere optimal pasientomsorg og effektivisere helsetjenesten. Denne modulen gir deg innsikt i hvordan samarbeid på tvers av ulike helseorganisasjoner, fagområder og sektorer kan transformere helsevesenet.

Samhandling har vært et sentralt tema i det norske helsevesenet i over 40 år. Manglende samhandling mellom statlig spesialisthelsetjeneste og kommunal primærhelsetjeneste, mellom og internt i organisasjoner og mellom profesjoner fører til kvalitets- og effektivitetsutfordringer. Til tross for at tiltak knyttet til innovasjon, økonomiske insentiver, organisering og digitalisering har blitt iverksatt, er det fortsatt betydelig rom for bedre samhandling. 

I denne modulen tilegner du deg kunnskap og ferdigheter som er viktige i tverrfaglig samarbeid i helse- og omsorgstjenestene. Modulen gir deg grunnlag til å arbeide med egen rolleforståelse og holdninger og vil styrke dine kommunikasjonsferdigheter og samhandlingskompetanse.

Du lærer om:

 • Brukermedvirkning og organisasjonskultur
 • Samfunnsutvikling, styring, planlegging, partnerskap og samhandling med relevans for folkehelse og helse- og omsorgstjenester
 • Samhandling innenfor sektor, men også tverrsektorielt

DU MØTER:

 • DIPS
 • Direktoratet for e-helse
 • NSF
 • Eirik Hafver Rønjum, rådgiver, Conteir
EHiN 2021

VERDT Å VITE

 • 75 minutter
 • 6. november 2023
 • Fysisk oppmøte på X Meeting Point
 • Diplom for gjennomført kurs

MÅLGRUPPE

Modulen «Samhandling i Digital Helse» er egnet for ledere, helsepersonell og teknologiinteresserte som ønsker å forstå viktigheten av samhandling i digital helse. Det er ingen spesifikke forkunnskaper som kreves, da kurset er designet for å være tilgjengelig for en bred målgruppe.

Læringsmål: 

 • Forstå betydningen av samhandling i digital helse.
 • Identifisere nøkkelområder der samhandling kan forbedre helsevesenet.
 • Utforske standarder og retningslinjer for interoperabilitet og datasikkerhet.
 • Se hvordan samarbeid kan føre til innovasjon og kunnskapsdeling i digital helse.
 • Bruke kunnskapen om samhandling for å bidra til forbedringer i eget arbeidsmiljø.
Scroll til toppen