Hopp til innhold

Sikker pasientdata-deling i kommuner

Regjeringen gir tillatelse til utvalgte kommuner til å muliggjøre sikker deling av pasientinformasjon internt i kommunen ved bruk av Norsk helsenett.

Artikkel: Redaksjonen, EHiN

Dato: 11. august, 2023


Foto: EHiN, ifbm. webinar «Norske klimaforpliktelser på helsefeltet», 2. mai 2023

Dette muliggjør at pasientene unngår å gi den identiske informasjonen til flere behandlere, og minimerer risikoen for feilbehandling.

Regjeringen åpner også for at forsøkene kan bidra til deling av relevant informasjon mellom sykehus og kommuner.

– Regjeringen er for å skape mer sammenhengende digitale løsninger steg for steg, og dette er et skritt på veien. Jeg besluttet på foretaksmøte med Norsk helsenett (NHN) denne uken at NHN skal delta og bidra i disse utprøvingene, opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Bedre samhandling

Det manglende samarbeidet om viktige helseopplysninger utgjør en vesentlig hindring for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kjerkol illustrerer med følgende eksempel hvordan bedre informasjonsdeling kan gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, mer målretta tjenester og tid spart for helsepersonell:

– En mann med demens kommer på legevakta, men legevakta vet ikke og klarer ikke å finne ut om han har hjemmesykepleie. De ender med å legge ham inn på sykehus. Hadde de hatt riktig informasjon om hvilke tjenester han har i kommunen, så kunne de trygt sendt han hjem i stedet, forteller hun.

Norsk helsenett

Norsk helsenett vil fungere som tjenesteleverandør og samarbeidspartner for kommunene i pilotprosjektene, ved å ta ansvar for å utvikle, prøve, og tilby den tekniske løsningen, og spille en betydningsfull koordinerende rolle. Om den aktuelle leverandøren sier Helse- og omsorgsministeren følgende:

– Norsk helsenett har den nødvendige kompetansen og ressursene til å komme raskt i gang med utprøvingene. Dette er en vurdering jeg vet KS deler.

Forbedre arbeidshverdag og pasientsikkerhet

Hun avslutter med å si at de foreslåtte utprøvingene skal forbedre arbeidshverdagen til helsepersonell og styrke pasientsikkerheten.

– De foreslåtte utprøvingene gir behandler innsikt i ditt hjelpebehov, og bidrar til en bedre planlegging og vurdering av din tilstand. Dermed øker pasientsikkerheten, og du kan for eksempel unngå unødige innleggelser, forteller Kjerkol.

Scroll til toppen