Hopp til innhold

Skyløsninger og Cybersikkerhet

I denne modulen lærer du om de strategiske valgene vi må ta – som Norge, som helsesektor, som innbyggere – om hvordan skal vi bruke helsedataene våre, og hvordan skal vi beskytte dem.

Vi ser en helsesektor som i stadig større grad tar i bruk ulike systemer, nye innovasjoner, mer fleksible pasientjournaler, mer medisinsk-teknisk utstyr og mer hjemmeoppfølging. Det skaper en helsesektor som er avhengig av å ha tilgang til systemene for å kunne yte tjenester. Samtidig ser vi et trusselbilde i utvikling.

Du får tilgang til noen av de fremste ekspertene innen datasikkerhet, og oppnår ettertraktet kunnskap med stor samfunnsmessig relevans.

Tema i modulen er:

  • Datasikkerhet i forbindelse med pasientvern
  • Syntetiske data til forskning og tjenesteutvikling i helsesektoren
  • Lagring av data, trusler og risikobilde
  • Nytt rammeverk for overføring av personopplysninger til USA

VERDT Å VITE

  • 75 minutter
  • 6. november 2023
  • Fysisk oppmøte på X Meeting Point
  • Kompetansebevis for gjennomført program

FOREDRAGSHOLDERE

Marit Kristin Larsen Haarr, NHN

Marit Larsen Haarr, Data Protection Officer at Norsk Helsenett SF, leder arbeidsgruppen for Schrems II

Ragna Rønning Hanum, Konsilito

Ragna Hanum, Seniorrådgiver og CEO, Konsilito

Anders Nilsson, AWS

Anders Nilsson, AWS

MÅLGRUPPE

Målgruppen for dette kurset inkluderer helsepersonell, IT-spesialister, forskere, beslutningstakere i helsevesenet, studenter og helse-IT-leverandører. Kurset fokuserer på strategiske aspekter av helsedata og datasikkerhet, og gir innsikt i hvordan man tar viktige beslutninger om bruk og beskyttelse av helsedata i en stadig mer teknologisk avhengig helsesektor.

Læringsmål: Du lærer prinsipper for å håndtere data på sikre måter, samt innsikt i utfordringene omkring å sikre at helsedata benyttes som en ressurs for samfunnet. Du lærer om nytt rammeverk for overføring av personopplysninger til USA; hvordan å forholde seg til det nye regelverket i praksis og hva som bør gjøres.

Spørsmål? Ta kontakt med sunniva@ehin.no

Scroll til toppen