Hopp til innhold

– Styringsmodellen blir et skall uten innhold

Arild Haraldsen kommenterte på webinaret til EHiN om ny nasjonal styringsmodell i digi.no.

Arild Haraldsen skriver: «EHiN avholdt forleden et Webinar hvor forslaget til ny nasjonal styringsmodell for e-helse, ble diskutert. Formålet med forslaget er å øke gjennomføringskraften i utvikling og bruk av digitale løsninger. I Hurdalsplattformen peker også Regjeringen på at sektoren må skape flere innovative e-helseløsninger gjennom samarbeid med den private helsenæringen.

Under webinaret ble det stilt spørsmål om hvordan forslaget til ny styringsmodell ville bidra til å oppfylle Regjeringens ønske. Svaret var at det må løses gjennom den dialogen de enkelte helseforetakene har med næringslivet, og ikke gjennom styringsmodellen. 

Motspørsmålet er da: Hvilken betydning har en slik styringsmodell når den ikke skal drøfte de største strategiske utfordringene helsesektoren har? Dette illustrerer en av flere svakheter i forslaget til ny modell: Den identifiserer ikke hva slags spørsmål og tematikk som skal drøftes; den blir et skall uten innhold. […]»

Se hele webinaret her:

Scroll til toppen