Hopp til innhold

To doble gin-tonic

La oss feire Direktoratet for e-helse. For det er velfortjent.

Kommentar: Nard Schreurs, EHiN

12. mai, 2023


Nard Schreurs, EHiN

Det har hengt en stund i lufta, og på den lille ryktebørsen i det norske e-helsemiljøet har det vært kjent en stund – dagene til Direktoratet for e-helse er talte. Og onsdag kom den endelige bekreftelsen i revidert statsbudsjett. Under den litt usexy tittelen “Endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen” leser vi på side 164:

“Videre skal myndighetsoppgavene innen digitaliseringsområdet styrkes og kobles tettere til tjenesteutviklingen. Dette innebærer at Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse slås sammen gjennom en virksomhetsoverdragelse.”

Fra 1. januar 2024 er det slutt på det som kort kalles “Ehelse”, et direktorat som på sine åtte år har rukket å være sentral i en av de vanskeligste og mest kritiserte utviklinger, nemlig digitalisering av alt som har med helse å gjøre. For å være helt ærlig; få hadde hørt om “ehelse” før direktoratet, som var en akselerering av e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet, så dagens lys i januar 2016.

Direktoratet tok under ledelse av Christine Bergland kraftige steg inn i verden, og vokste fort frem til flere hundre ansatte. Mens bunken av utredninger og planer økte, vokste også kritikken frem  – hva var egentlig rollen til dette direktoratet og hvordan var samspillet med de andre aktørene?

Det har vært en krevende tid for direktoratet – eller for alle innen helse. Mange utfordringer var hindre for en rask digital utvikling i helsesektoren. For eksempel har Norge, ifølge myndighetene, 17000 unike juridiske enheter innen helse; som kommuner, fastleger, helseforetak, aldershjem og private innstillinger. Helse går også over ulike forvaltningsnivåer, ligger under flere departementer, og enhetene innen helse er av helt ulike størrelser – helt fra oss som innbyggere til store helseforetak med en krevende organisering.

Minst like forvirrende er landskapet innen digitalisering. DigDir har det overordnede ansvar for offentlig digitalisering, Direktoratet for e-helse har det samme innen helse, mens kommunene faller under Kommunaldepartementet (i perioder også “moderniseringsdepartementet”), og Helsedirektoratet har ansvar for alt innen helse. Plusser man på helseforetakene, helseregionene, deres regionale IKT-selskap, fastlegene og selvsagt de hundrevis av kommunene som Norge har, blir det svært komplisert å velge retning.

Da kan det bli trangt om plassen i førersetet. Hvem skal ta ansvar for en helhetlig forståelse av digitalisering og fremtidens teknologi?

Kanskje nettopp derfor var et Direktorat for e-helse en glimrende idé – en enhet med styringsmakt som på tvers av alle konge- og dronninghauger rundt omkring hadde fullt fokus på én ting; å sette fart på en gjennomført digitalisering for å kvitte seg med gammel legacy i utallige sammensydde datasystemer. Hurra, fremtiden er vår!

Avdelingen for e-helse ble en egen divisjon i 2010 og et direktorat i 2016, og fikk alle øyne rettet mot seg. Direktoratet ble benchmark, klageinstans, fyrtårn og søppelbøtte samtidig. Alt som ikke funket innen e-helse var direktoratets feil, de gjorde alt for lite og samtidig alt for mye.

Bent Høie og departementsråd Bjørn Inge Larsen har hatt full tillit i direktoratet og dets ledelse og visjoner. Men fra opposisjonsbenkene ble det stadig flere stemmer å høre som ønsket mindre byråkrati og mer praktisk handling ute i feltet. Det er derfor ingen overraskelse at AP-regjeringen med Ingvild Kjerkol ved helseroret velger å flytte direktoratet inn i andre forvaltningsorganisasjoner, godt hjulpet av en rapport om konsulentbruk og noen mislykkede prosjekter de siste årene.

«Så hva bør omdømmet av dette direktoratet være? Jeg tenker det bør være positivt.»

I sommeren 2010 ble Christine Bergland ansatt som leder for den nye “divisjonen for e-helse”. Noen måneder senere, på HIMSS Europe 2011 i Budapest, havnet jeg med en liten gjeng opp i et altfor hyggelig utested som serverte doble gin-tonic for 19 kroner. Det ble mange av dem mens vi i flere timer diskuterte den nye divisjonen for e-helse og mulighetene for at Norge kunne komme seg ut av de bakerste rekkene på e-helse.

Hva som ble sagt der blir mellom oss – men det var store forventninger til både divisjonen som senere ble direktorat, og til den nye lederen. Det skulle bli fart, det skulle bli satsing og “e-helse” skulle i Norge komme seg ut av den mørke kroken og inn i lyset. Tanken om “Én innbygger – én journal” var i ferd med å modnes, ambisjonene var store og forbedringspotensialet på det tidspunktet var enormt.

Les det reviderte statsbudsjettet

Helse-Norge per i dag har en totalt annen status enn for 12 år siden. Da lå mange andre land et godt stykke foran oss. I dag er det mange som ser på Norge og vi er flaggbærere på mange områder. Til og med våre naboer Sverige og Danmark innrømmer ofte at Norge er et land de følger med på fordi det er spennende og fremoverlente ting på gang her. Om det gjelder arbeidet med EHDS, med velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, vår kjernejournal, fremragende forskning, e-resept eller nye innovative startups, Norge kan oftere og oftere komme med eksempler som imponerer resten av verden.

Slik var det absolutt ikke for 12 år siden. Det er helt opplagt ikke bare divisjonen og direktoratet for e-helse som står for denne utviklingen – det er mange oppegående miljøer som alle har jobbet parallelt med digitalisering. Likevel har det vært en taktendring; “e-helse” har kommet seg høyt på den strategiske agendaen – der det bør være. Og der har Direktoratet spilt en helt sentral rolle.

Hvis du gasser på, men så bråbremser i hver sving, blir du fort svimmel. Det ble litt for mye av det i siste fase av direktoratet, med Akson og Helseanalyseplattformen som gode eksempler. Det kan derfor være en god idé å fordele oppgavene og legge ansvaret for digitalisering under Helsedirektoratet igjen, der man har bakkekontakt med hverdagen i kommuner og helseforetak. Samtidig blir det veldig viktig at man ikke dytter digitalisering tilbake i køen, men at det grepet nettopp gjøres fordi digitalisering er et helt sentral element i all strategisk tenkning innen helse.

Vi bør feire Direktoratet for e-helse, både at det fantes de årene, og for at vi ikke trenger det lenger. Det fortjener både konseptet og de mange ansatte som har gjort en strålende jobb gjennom årene. 

Jeg tar gjerne en liten skål for Direktoratet og alle som jobber eller har jobbet der i helgen – men nok litt roligere enn på den berømmelige kvelden i Budapest. Takk for all innsats – dere skal være stolte av hva dere har fått til!

Scroll til toppen