Hopp til innhold

Vil du være med på å digitalisere Helse-Norge fra et samfunnsøkonomisk perspektiv?

Søknadsfrist: Utgått
Om stillingen
Sted: Oslo
Stillingsprosent: 100%
Heltid/deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Arbeidsgiver: Direktoratet for e-helse
Hjemmeside: https://www.ehelse.no/
Stillingstittel: Samfunnsøkonom

Bli kjent med Direktoratet for e-helse

Vil du bidra til at innbyggere og helsepersonell får mer effektive og sammenhengende helsetjenester? Vi søker deg som er interessert i digitalisering innen helsesektoren og som har solid arbeidserfaring innen samfunnsøkonomisk analyse og utredninger.

Vi har som mål å gjennomføre gode faglige utredninger og samfunnsøkonomiske analyser i våre oppdrag, i tillegg til at vi skal ha større fokus på måling og oppfølging av nytte gjennom hele tiltakets levetid, fra konseptfase til avslutning. Vi vil styrke vårt allerede sterke og kompetente fagmiljø med en dyktig samfunnsøkonom. Som vår nye medarbeider vil du bidra i det strategiske arbeidet med nasjonal e-helseutvikling, og bidra til at pasienter, innbyggere og helsepersonell får en enklere hverdag gjennom digitaliserte helsetjenester. Hos oss får du muligheten til å jobbe i et tverrfaglig miljø med spennende og samfunnsaktuelle problemstillinger i helsesektoren. Direktoratet for e-helse har ansvar for mange komplekse e-helseprosjekter og -utredninger, og nå ønsker vi deg med på laget for å sammen jobbe for et enklere helse-Norge.

Stillingen er fast og er plassert i avdeling utredning i divisjon prosess og metode. Avdelingen består i dag av 10 fagressurser. Avdelingens viktigste oppgave er å gjennomføre utredninger og analyser og dermed bidra til at ledelsen får gode, transparente og sammenlignbare beslutningsgrunnlag når de skal anbefale nye tiltak og følge opp pågående tiltak. Våre nasjonale e-helseinitiativ berører et stort antall aktører; innbyggere, pasienter, pårørende, helsepersonell, virksomhetsledere i helsesektoren, kommuner, stat og næringsliv m.fl. Dette skaper faglig interessante og utfordrende utredninger og arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Du skal bidra inn i direktoratets tiltak og oppdrag der det er behov for utredningskompetanse og kompetanse på måling og oppfølging av nytte, enten som rådgivere eller som utførende ressurs.

Dine arbeidsoppgaver blir blant annet å:

 • gjennomføre utredninger, herunder samfunnsøkonomiske analyser
 • utforme gevinstrealiseringsplaner av e-helsetiltak, herunder hvordan nytte og kostnader skal følges opp i hele tiltakets levetid
 • ha sentral rolle i utførelsen av konseptvalgutredninger og sentrale styringsdokument når statens prosjektmodell skal følges
 • bistå, veilede og kvalitetssikre andres arbeid med utredninger, samfunnsøkonomiske analyser der vi selv ikke gjennomfører
 • bidra til virksomhetens samlede kompetanse gjennom å holde deg faglig oppdatert og dele din kompetanse og innsikt med andre
 • bidra i arbeidet med å utvikle og ta i bruk metode- og veiledningsmateriell i direktoratet, knyttet til utredning og nyttestyring

Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

Du må du ha:

 • relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet på masternivå, fortrinnsvis som økonom, industriell økonom eller samfunnsøkonom. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for lavere utdanningsnivå.
 • minst fem års relevant arbeidserfaring, hvorav du har jobbet minst to år med utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser
 • evne til å tenke analytisk og til å anvende faglig rammeverk på konkrete problemstillinger
 • god kjennskap til metode- og malverk for utredninger, samfunnsøkonomiske analyser og statens prosjektmodell, herunder utredningsinstruksen, veileder i samfunnsøkonomiske analyser og annet veiledningsmateriell for denne type arbeid.
 • evne til å utarbeide analyser i både tall og tekst og gjøre disse tilgjengelig gjennom god kommunikasjon og godt presentasjonsmateriale.
 • evne til å uttrykke deg godt på norsk både skriftlig og muntlig.
 • god kompetanse innen verktøy (for eksempel Excel) som grunnlag for estimeringsarbeid i nytte-/kostnadsanalyser.

I tillegg vil det være en fordel om du har:

 • erfaring som prosjektmedarbeider i prosjekter som involverer samfunnsøkonomiske analyser
 • forståelse for teknologi og digitalisering, inklusive endringsprosesser knyttet til implementering av teknologi
 • erfaring med ulike utredningsformer innen offentlig sektor, som for eksempel metodikk for prosjekter som følger statens ordning for kvalitetssikring av store investeringsprosjekter (statens prosjektmodell), samt krav til utforming av satsingsforslag i forbindelse med statens budsjettarbeid
 • gode ferdigheter innen analyseverktøy som eksempelvis Excel og/eller Power BI
 • kunnskap om statlig forvaltning
 • kjennskap til helsesektorens organisering og innhold
 • erfaring fra helseforvaltningen eller annen offentlig forvaltning i Norge

Personlige egenskaper

Våre verdier er lærende, oppriktig og samlende som vi håper at du identifiserer deg med. I tillegg må du:
Vi ser etter deg som er analytisk og evner å sette deg raskt inn i komplekse saker og problemstillinger. Du klarer å identifisere kjernen i problemer, evaluerer informasjon grundig og løser utfordringer raskt og effektivt. For å lykkes i stillingen må du ha evne og vilje til å samarbeide på tvers av fagområder og tenke helhetlig. Det er derfor helt avgjørende at du evner å lytte, kan skape gode relasjoner og er løsningsorientert. Samtidig må du evne å jobbe selvstendig og ta initiativ. Er du i tillegg strukturert og har gode gjennomføringsevner til tross for høyt arbeidstempo? Da kan de være vi ser etter nettopp deg!

Vi tilbyr

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. I tillegg tilbyr vi:

 • stilling som seniorrådgiver (stillingskode 1364) med årslønn som tilsvarer kr 705 000 – 960 000. avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid med sommertid fra mai til september og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden og sosiale aktiviteter
 • faglig utvikling med mulighet for kurs, hospitering med mer
 • moderne lokaler sentralt på Skøyen i Oslo

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for deg, dersom du har behov for dette. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les dette før du søker
I den elektroniske søknaden vil du bli bedt om å svare på noen konkrete spørsmål. Svarene dine vil sammen med din CV og et enkelt søknadsbrev være vårt vurderingsgrunnlag i utvelgelsen av kandidater til intervju. Vi ber deg legge ved relevante vitnemål/karakterutskrifter og attester i den elektroniske søknaden.

Har du noen spørsmål om stillingen? Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Eline Holljen på tlf. 98637522

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og
koordinering i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og
sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Vi skal tilrettelegge for en
helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere
Helse-Norge. Våre verdier er lærende, oppriktig og samlende.

Kontaktinformasjon

Eline Theresa Bouwhof Holljen
Telefon: 98637522

Scroll til toppen