Hopp til innhold

EHiN Webinarer

EHiN har en serie med webinarer og podcaster, som setter søkelys på ulike aspekter innenfor digitalisering av helse. EHiN (E-Helse i Norge) er en plattform for å diskutere fremtidens helseutfordringer på tvers av offentlig og privat sektor. EHiN har en lang tradisjon med å håndtere ulike temaer med en redaksjonell tilnærming for å skape en god balanse i dialogen. I november avholdes EHiN som nasjonal konferanse. Les mer på EHiN.no.

Hvorfor investerer vi ikke i helse?

Kan du ikke se videoen ovenfor? Prøv å se det her: https://youtu.be/p0Krp_fiHvA Det er rett etter Arendalsuka – uken der “alle” uttaler seg om sine behov og tanker om hvordan ulike samfunnsproblemer kan og bør løses. De fleste løsninger eller ønsker koster (mye) penger, og krever flere ressurser. Men om bare noen uker, den 6.…
Se webinaret

Helsedata og datasikkerhet i krigstid

Kan du ikke se streamen/videoen? Se den her: https://youtu.be/ZgMfmxyyYJ4 Dette webinaret har fokus på datasikkerhet og personvern i helse med en situasjonsvinkling av krigen i Ukraina. Vi ønsker at våre helsedata brukes til å holde oss friske og gir oss riktig behandling. Men vi ønsker også å være anonyme i en verden som ser stadig…
Se webinaret

Sosial ulikhet i helse

Kan du ikke se webinaret? Se her i stedet: https://youtu.be/ETtTBYABLE0 For å bygge et mer bærekraftig helsesystem må vi jobbe med sosial ulikhet. “Er du mann og bor på Sagene, skal du statistisk sett dø syv år før en mann som bor på Slemdal”, skriver helsebyråd i Oslo, Robert Steen, i en kronikk i Aftenposten*.…
Se webinaret

Høring for en nasjonal styringsmodell for e-helse

Kan du ikke spille av videoen/strømmen? Se webinaret her: https://www.youtube.com/watch?v=UoiRDKjDS7c Nasjonal styringsmodell for e-helse videreutvikles. Forslaget som nå er ute på høring skal styrke gjennomføringsevnen på e-helsefeltet, skape helhetlig utvikling og sikre at aktørene som bidrar i modellen får økt innflytelse. Som kjent er det nå sendt ut et høringsnotat om dette temaet med høringsfrist…
Se webinaret
Scroll til toppen