Hopp til innhold

EHiN Webinarer

EHiN har en serie med webinarer og podcaster, som setter søkelys på ulike aspekter innenfor digitalisering av helse. EHiN (E-Helse i Norge) er en plattform for å diskutere fremtidens helseutfordringer på tvers av offentlig og privat sektor. EHiN har en lang tradisjon med å håndtere ulike temaer med en redaksjonell tilnærming for å skape en god balanse i dialogen. I november avholdes EHiN som nasjonal konferanse. Les mer på EHiN.no.

Digital kompetanse hos klinikere

Det finnes et hav av muligheter til å bruke teknologi i helse – men hva gjør det med klinikere og helsepersonell som skal ta i bruk de digitale løsningene?  Det ligger en sterk forventning i at teknologi skal løse mange av utfordringene i helsesektoren. Men hvordan skal de som jobber i helsesektoren lære seg å…
Se webinaret

Hva er en konsulent?

Unødvendig bruk av offentlige midler eller nødvendig kompetanse? Sommeren 2020 ble preget av debatter rundt bruk av konsulenter innen helse – særlig gjaldt dette Direktoratet for e-helse sitt økende konsulentbruk, men det gjelder også andre offentlige instanser. Men hva er egentlig en konsulent? Og hva er dens rolle? Er det dyrt å bruke konsulenter –…
Se webinaret
Scroll til toppen