Elektronisk kurve er en realitet – hva nå?

Pre-konferanse EHiN 2019

Pre-konferanse EHiN 2019

Helse Sør-Øst er kommet langt i innføringen av en gjennomgående elektronisk kurve ved sykehusene. Tilsvarende arbeid pågår i de andre helseregionene.

Elektronisk kurve innebærer en dyptgripende omlegging fra papirbaserte til digitale arbeidsprosesser og skaper store mengder strukturerte kliniske data.

I dette seminaret ser vi nærmere hvilke muligheter elektronisk kurve gir for omstilling av spesialisthelsetjenesten, og på mulighetene elektronisk kurve gir for forskning og dokumentasjon av kliniske resultater. Vi ser også på mulighetene for nye leverandører til å knytte seg mot elektronisk kurve gjennom åpne grensesnitt.

Hovedpunkter i programmet

  • «Lynkurs» om elektronisk kurve
  • OECD: «Using routinely collected data to inform pharmaceutical policies»
  • Sikker tilgang til data gir nye muligheter både for brukere og leverandører
  • Digital omstilling i Helse Sør-Øst 2020-2025

Programmet for dagen kan lastes ned her nede.

Program EHIN kurve 11.11.2019 versjon 0.85

Seminaret passer for alle med interesse for endring i dokumentasjon og tjenester fra sykehusene; klinikere, ingeniører, ledere, leverandører, brukere og politikere

Tid: 11. november 2019, kl. 10.00 – 16.00
Sted: Hotel Clarion The Hub, Oslo
Pris: Konferanseavgift 1500,- kr inkludert kaffe og lunsj.

Deltakelse kan bestilles fra 1. oktober via EHiNs websider.

Rabatt ved bestilling av både ”satelittseminar” og EHIN hovedprogram.

Program EHIN kurve 11.11.2019 versjon 0.85