Skip to content

2020 – et spennende år for e-helseforskning!

Forside årsrapport 2020. Foto: www.colourbox.com

Til tross for at 2020 gikk inn i historiebøkene som et utfordrende år, ble det et svært spennende år for e-helseforskerne.

Digitaliseringen i helsetjenesten skjøt fart, og det ble mye å følge med på gjennom hele året. Nasjonalt senter for e-helseforskning startet flere forskningsprosjekter relatert til koronapandemien, og rakk til og med å publisere koronarelatert forskning i 2020 som kan leses om i årsrapporten fra Nasjonalt senter for e-helseforskning (en av EHiNs faste samarbeidspartnere).

“Pandemien har gitt digital helse et enormt løft. Videokonferanse, bruk av helsedata og hjemmemonitorering har fått helt nye rammer […]”

Nard Schreurs, E-helsedirektør og CEO EHiN, IKT Norge

“Det aller beste var å jobbe knallhardt med NFR-søknad på e-konsultasjon med fastlege midt i koronapandemien og få den innvilget!”

Paolo Zanaboni, seniorforsker, digitale helsetjenester

“Ikke i mine villeste drømmer eller verste mareritt ville jeg trodd at verden kunne endre seg så dramatisk som den gjorde i 2020 […] Hvis det er mulig å kalle noe positivt i møte med det vi har opplevd, har det vært den enorme økningen i bruken av digitale helseløsninger – inkludert telemedisin, elektroniske pasientjournaler, digitale enheter og helseregistre og analyseverktøy, særlig innen vaksinering og vaksineadministrasjon”

Hal Wolf III, President og CEO, HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society, Inc.)

“2020 har vist at helsetjenesten har omstillingsevne, men har også synliggjort hvilke forutsetninger som må til for at digitalisering skal fungere etter hensikten”

Kaja Asbjørnsen Betin, leder DigPsyk, Psykologenes forening for digital helse

Hele rapporten kan du lese her

Hentet fra: https://ehealthresearch.no/nyheter/2021/2020-et-spennende-ar-for-e-helseforskning

Scroll To Top