Skip to content

AI i helse: Myter og realiteter

I året som har gått har kunstig intelligens (AI) markert seg som en sentral aktør innen helse, men bak suksessen skjuler det seg også en rekke myter og utfordringer. Lege Naeem Zahid kommenterer hvordan AI kan effektivisere helsetjenester, samtidig som vi avdekker viktige realiteter og behov for grundig vurdering før implementering.


Et av de viktigste publikasjonene inne helse og AI har derimot gått stille under radaren, nemlig Google sin artikkel i Nature Medicine i juni. Forfatterene beskriver hvilke lærdommer de gjorde da de introduserte kunstig intelligens for screening av netthinnesykdommer i India og Thailand.

Scroll To Top