Skip to content

Bjørn Astad deler innsikt og visjoner for fremtidens helse

Årets hederspris ble tildelt Bjørn Astad, under jubileumsmiddagen på EHiN 7. november.

Intervju: Cora Schreurs, kommunikasjonsrådgiver & Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler politikk og samfunn

Dato: 24. november, 2023


Årets hederspris ble tildelt en stolt byråkrat med over 25 års fartstid innen helsesektoren, og for utdelingen sto Nard Schreurs, daglig leder i EHiN, og Fredrik Syversen, IKT Norge. Blant vinnerens egenskaper trakk Schreus og Syversen frem blant annet den iherdige innsatsen som er lagt ned i store deler av det politiske arbeidet knyttet til å få på plass en egen politikk før begrepet e-helse i det hele tatt var kjent. Og videre at man med ganske så stor sikkerhet kan fastslå at vinneren også bærer en stor del av ansvaret for at så mange samles under EHiN. 

Astad er gjennom sitt virke og engasjement for e-helsesektoren en viktig stemme innen offentlig e-helse. I en hektisk novemberinnspurt frem mot jul fikk EHiN tatt en liten prat med hedersprisvinneren og stilt noen spørsmål. 

Hei Bjørn, og igjen – gratulerer så mye med hedersprisen under EHiN 2023! Kan du kort fortelle oss hva som er dine perspektiver på de fremtidige utfordringene innen e-helse?

Det er vanskelig å komme utenom den demografiske utviklingen. Det er forventet langt flere 80-, 90- og 100-åringer framover, og færre i arbeidsfør alder. Økt levealder vil i seg selv medføre at sykdomsbildet endrer seg. Risikoen for å få kreft, demens eller andre kroniske sykdommer øker med alderen. Flere vil ha behov for helsehjelp og pleie, samtidig som det blir færre til å gi slik hjelp. Samtidig øker forventningene til både omfang og kvalitet på helsetjenestene. De demografiske endringene vil kreve innovasjon og nye løsninger innen helse og omsorg. For å få til denne innovasjonen er helsetjenesten avhengig av et leverandørmarked. Dette er et situasjonsbilde svært mange deler og mener vi må gjøre noe med. Likevel synes det som innovasjonstiltak ser ut til å vente på seg. Regjeringen la i høst frem et veikart for helsenæringen hvor målet er å bidra til lønnsom næringsutvikling og bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Imidlertid er det krevende å lykkes med innovasjon selv om det finnes et kart. Det må også finnes en vilje til å ta risiko for å endre noe. 

Hvilke tanker har du selv rundt utviklingen i helsesektoren? 

IKT ble tatt i bruk i helsesektoren på 1980-tallet og på denne tiden handlet digitaliseringsprosessen om å erstatte papirjournalen. Dette har endret seg de siste 10 årene. Der e-helse tidligere ble sett på som en støttefunksjon for å dokumentere, erkjennes det nå at IKT kan bli en avgjørende forutsetning for å kunne levere helsetjenester som både er trygge og av høy kvalitet. Innovasjon, ny teknologi og digitale hjelpemidler i helse- og omsorgstjenestene har bidratt til bedre kvalitet og større omfang av tjenester. E-helse er dermed ikke et mål, men et virkemiddel for å få til ønskede endringer i helse- og omsorgssektoren. Velfungerende e-helseløsninger kan derfor være avgjørende for helsepolitisk måloppnåelse på flere områder. 

Og kort helt til sist. Hvordan ser du på din egen rolle i denne konteksten, eller hva har EHiN å bidra med i dette arbeidet, tenker du? 

Målet med EHiN har vært å skape en arena for å samle hele helsesektoren, politikere og IKT-næringen for å diskutere utfordringer, muligheter og innovasjonsstyrken som ligger i IKT for helse- og omsorgssektoren. Jeg har vært heldig som sammen med mange dyktige folk har fått delta i dette viktige arbeidet, og håper på å få bidra videre. 

Tusen takk, Bjørn, for dine kloke betraktninger og ord. Vi ser frem til fortsettelsen av et godt samarbeid med deg og HOD. Igjen; gratulerer så mye med hedersprisen, og vi ønsker deg en fortsatt fin november og inngang mot julen.  

Årets verdige vinner er både mentalt og fysisk sterk, han er en styrkeløfter!

Scroll To Top