Skip to content

Dansk genekspert til Helsedatadagen 2023

Artikkel: Cora Schreurs, kommunikasjonsrådgiver i EHiN

14. februar, 2023


På Helsedatadagen skal Bettina Lundgren fortelle hvordan Norden kan bli best på helsedata.

I 2022 lanserte EHiN den første Helsedatadagen for å rette mer fokus på bruken av helsedata. Hva er helsedata, hvem eier dem, hvor lagrer vi dem, hvordan analyserer vi dem, hvordan skaper vi verdi på dem?

Danske Bettina Lundgren har sagt ja til å være en av hovedforedragsholderne på HDD23, 10. mai i Oslo sentrum. Lundgren er direktør for det danske Nationalt Genom Center.

Danmark er kjent for å ha fremoverlente strategier for helse, teknologi og life science. Lundgren mener derimot at det må jobbes intensivt med en en ny strategi for presisjonsmedisin, der helsedata brukes bedre enn det gjøres nå.

  • “Ved nytår udløb den nationale strategi for personlig medicin, og der er brug for en ny. Derfor er det både godt og bydende nødvendigt, at SVM-regeringen i sit regeringsgrundlag lægger op til en ny, ambitiøs national strategi for personlig medicin”, skriver hun i en kronikk i den danske Dagens Medicin.

Ifølge Lundgren har Danmark mange år med systematisk arbeid for å samle opp helsedata og kunnskap om danskenes sykdommer og behandling. 

  • “Det har gjort os klogere på, hvilke behandlinger der virker, og hvilke der ikke virker. Med den viden har vi i Danmark en unik mulighed for at styrke forskningen i og udviklingen af personlig medicin. Den styrkeposition skylder vi patienterne og samfundet at udnytte”, skriver hun.

Hun mener at Danmark skal være førende i bruk av helsedata – noe landet ifølge Lundgren ikke er per i dag.

  • “Men selv om vi har nogle af verdens bedste sundhedsdata, er vi alt for dårlige til at gøre brug af dem”, skriver hun.

Hun påpeker i kronikken at det er mange land som jobber med presisjonsmedisin og bruk av genetiske data. Hun nevner landene Belgia, Finland, Nederland, Norge, Sveits, Tyskland, Frankrike og Sverige.

På Helsedatadagen vil hun utfordres til å se hvordan de nordiske landene kan samarbeid om helsedata, presisjonsmedisin, genetiske data og annet fremtidsrettet bruk av data i helse.

Mer om Helsedatadagen finner du her

Scroll To Top