Skip to content

Det er ingen helsekrise

Lederkonferansen 2023 Foto: EHiN

Kommentar: Nard Schreurs, EHiN

3. februar, 2023


Det snakkes plutselig så mye om “krise” i helse. Jeg er redd at vi ikke har sett krisen ennå. 

Problemene stabler seg opp. Vi blir stadig eldre, og balansen mellom de unge og de eldre er i endring. Et demografisk skifte, som helseminister Ingvild Kjerkol kaller det, også bedre kjent under det litt mindre respektfulle navnet “eldrebølgen”. Det fører til økt behov for omsorg, og vi ser en bratt kurve oppover når det gjelder krevende sykdommer som kreft og demens. Skiftet er i gang, og reportasjen fra Brennpunkt har vist at det ikke alltid går bra. 

Denne demografiske endringen medfører også at vi ikke har nok folk til å ta oss av alle oppgaver vi hadde tiltenkt helsesektoren. Og selv om vi skulle ha nok folk, er konkurransen med andre sektorer som også trenger ansatte og kompetanse stor, og vil bli enda større i fremtiden. NOU fra Helsepersonellskommisjonen som ble overrakt i går til statsråden, skisserer et dystert bilde for fremtiden med tanke på å finne nok hender og hoder til å jobbe innen helse.

Om det ikke er nok halter også økonomien i helseforetakene. Til tross for at Norge har sinnssykt mye penger på bok (snart 8 statsbudsjetter, ca 2,3 millioner kroner per innbygger), velger regjeringen å holde pengeboka tett. Det er sikkert fornuftig med tanke på økonomiske prinsipper, men det er ikke alltid like lett å forstå for enhver. Hvis da også inflasjonen er underbudsjettert i Statsbudsjettet, som Spekters leder Anne-Kari Bratten glimrende illustrerte på NSHs lederkonferanse i går, og priser på strøm og mat går vesentlig opp – ja, da er det en krise for helseforetakene.

På nevnte konferanse var det derfor mye fokus på nettopp å skalere ned, omprioritere ressurser, og samle kompetanse til en mer effektiv hverdag. Fra scenen haglet ordene “endring” og “omstilling”. Ifølge en undersøkelse Spekter har gjennomført sier alle helseforetak at de må omstille seg, og 9 av 10 sier at de ser behov for å redusere tjenestetilbudet. Bjørn Atle Bjørnseth, adm. dir. i Oslo Universitetssykehus, snakket om et behov for “radikale endringer”.

Men for å være helt ærlig – hvor ofte har jeg både vist og sett på slides, foredrag og i kommentarer de tre utfordringene for helsesektoren: manglende arbeidskraft, manglende penger, flere eldre å ta seg av. Helt siden utredningen «Innovasjon og omsorg» kom i 2011, med en ivrig Kåre Hagen til å fremme budskapet gang på gang, har vi fått tydelig for oss at innovative grep og omstilling er nødvendig for å møte morgendagens omsorgsutfordringer. Og “morgendagen” er blitt nå.

I en annen rapport, Nordic Health 2030, var dette samme konklusjonen – vi trenger en radikal endring i måten vi håndterer helse på. Langt mer av midlene må brukes på forebygging – ikke forebygging som i “å spise epler”, men forebygging som i å bruke sensorer på bleier for å unngå sår og infeksjoner, eller lære personer med begynnende demens raskt å ta i bruk nye hjelpemidler slik at de har en mulighet til å innarbeide det før hukommelsen svikter helt. Det er eksempler på relativt enkle grep som kan gi store gevinster, men får lite oppmerksomhet når debattene blir hete. Da skal det penger til, flere senger, flere leger og flere sykepleiere (som ikke finnes).

Altså, for helseforetakene og kommunene er manglende penger og personell reelle deler av en (varslet) krise i 2023. Men, som også ble nevnt flere ganger på NSHs Lederkonferanse, Norge kommer på alle internasjonale rapporter på de øverste plassene når det gjelder helse, selv om vi målt i bruttonasjonalprodukt ikke bruker nevneverdig mer penger enn andre land vi kan sammenligne oss med. Så selv om det føles kjipt at noen tilbud høvles vekk, vil Norge fortsatt i årene fremover ha det beste helsetilbudet for sine innbyggere.

Så nei, det er ingen helsekrise, men vi begynner å merke de trendene som ble skissert i blant annet NOUen om omsorg for 12 år siden. Problemene er ikke midlertidige, vi kan ikke kjøpe oss ut av dem. Hvis vi ikke greier å omstille oss, få opp innovasjonstakten og få brukt ressursene smartere, ja, da vil helsesektoren havne i en reell krise om 3-5 år.

Scroll To Top