Skip to content

​Digitale bilder erstatter mikroskop

– Innføring av digital patologi er viktig for å øke patologikapasiteten og sikre at våre pasienter får rask og god diagnostikk, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

Styret i Helse Sør-Øst besluttet 25. august å innføre digital patologi i regionen. Vedtaket innebærer anskaffelse, etablering og innføring av digital løsning for hele regionen.

Prosjekt digital patologi skal i hovedsak levere løsninger for digitalisering av mikroskopiprøver.
Det betyr at objektglass med vev eller celler blir skannet og kan analyseres som digitale bilder, i stedet for i mikroskop.

I dag er det er det mangel på patologer og svartiden øker. Samtidig forventes flere kreftprøver til patologiavdelingene fordi vi lever lengre. Digitalisering av patologitjenesten vil redusere manuelle arbeidsoppgaver i laboratoriene og gjøre det mulig å utnytte kapasiteten bedre.

Denne artikkelen er publisert på helse-sorost.no. Les hele artikkelen her.


Scroll To Top