Skip to content

E-helse i Danmark – hva er status og planer for fremtiden?

Til venstre: Jeff Kirk Svane, Health Councellor for Danmarks ambassade I Oslo
Til høyre: Mia Louise Kråkstad, seniorrådgiver for Danmarks Ambassade i Oslo

EHiN er en møteplass for endring, der offentlig og privat sektor kan utveksle tanker og ideer for fremtidens helse. Digitalisering av helse har gjort et taktskifte gjennom pandemien, som har satt “e-helse” lengre opp på agendaen i Norge, Norden og resten av verden. Det har fra sidelinjen sakte sneket seg inn i den politiske sfæren, og blitt et tema som gradvis opptar mer plass på agendaen. I takt med en endring i demografi, med flere eldre, flere kroniske sykdommer og sykehus hjemme, endrer også de grunnleggende premissene seg.

EHiN ser viktigheten med å bygge en mer nordisk plattform. Norden har mer til felles enn at vi forstår hverandres språk. Vi har ganske likt helsevesen og velferdssystem når det kommer til kvalitet og oppbygging – men det ligger allikevel en stor verdi i se og lære av hverandre. Danmark er kåret til verdensmester i offentlig digitalisering og har stått støtt der. I den forbindelse er vi mer enn glad for å kunne kunngjøre det nyttige partnerskapet med Danmarks Ambassade i Oslo. De har planer om en stor dansk paviljong med virksomheter, sentrale danske aktører som key-note speakers, og en faglig prekonferanse på EHiN 2022.

“Pasienter, innbyggere, pårørende og ansatte fortjener at vi jobber sammen på tvers slik at de kan få de beste løsningene.”

Mia Louise Kråkstad, seniorrådgiver for Danmarks Ambassade i Oslo

I kronikken til Stephanie Lose, styreleder i de danske regioner, annonserer Danmark at regionene vil bringe mange flere helsetjenester hjem til danskene via digitalisering.

Appen MinSundhed, utviklet av sundhed.dk, skal ha vært med på å gjenåpne samfunnet i Danmark. Den rundet nylig 5 millioner nedlastinger, og vant Digitaliseringsprisen, for så å kapre andreplassen blant de mest nedlastede gratisappene til iPhone i 2021. På videokonsultasjon via sundhed.dk kan innbyggerne møte sin spesialist gjennom videosamtale, og det gjør en viktig forskjell i hverdagen til de eldre og de med kroniske sykdommer, som allerede har mange besøk i helsevesenet.

I Pasienthåndboken kan brukere søke i over 3000 sykdomsartikler og se videoer og animasjoner. Men vi vet at digitalisering er krevende, og at det er en jungel av apper. Til det problemet har Danske Regioner gått sammen med Sundhedsministeriet og KL for å samarbeide om å lage en appguide.

Vi hører gjerne om visjoner og planer for fremtiden – og hva status per dags dato er.

Danmarks Ambassade i Oslo har planer om en stor dansk paviljong med virksomheter, sentrale danske aktører som key-note speakers, og en faglig prekonferanse på EHiN 2022. Hvorfor det?

“For oss i Sundhedsteamet på Danmarks Ambassade er vårt overordnede fokus å styrke samarbeidet med Norge rundt helse, omsorg og life science. Det handler om fagmiljøer, forskning, bedrifter, myndigheter og politikk. Vårt nye samarbeid med EHiN er en fantastisk måte å løfte samarbeidet og synergier. Vi har vært deltakere på EHiN selv tidligere år, og det er for oss tydelig at EHiN i en økende grad blir scenen for noen av de viktigste helsedialogene i Norden. Dette vil vi veldig gjerne at Danmark skal være med på! Vi har mye å lære av hverandre og vi er mer like enn vi er forskjellige. Danmark har i likhet med Norge en av verdens ledende helse- og omsorgssektorer. Danmark har også mye å tilby, når det gjelder teknologi og kunnskap fra både offentlig og privat sektor. Det må stå på spill, for verken Norge eller Danmark, som relativt små land, tjener på å gå alene på dette viktige området på sikt. Pasienter, beboere, pårørende og ansatte fortjener at vi jobber sammen på tvers slik at de kan få de beste løsningene.”

Mia Louise Kråkstad, seniorrådgiver for Danmarks Ambassade i Oslo

– I kronikken til Stephanie Lose kommer det frem at MinSundhed spilte en rolle i gjenåpningen av samfunnet etter koronaen – hvordan bidro de med det, og hva kan Norge og andre land lære av dette?

“MinSundhed-appen ble virkelig en suksesshistorie for dansk helse-IT. Det føles lenge siden, men den appen fantes jo faktisk allerede før korona. Allerede den gang var den velkjent og tatt i bruk av mange. Og det faktum bidro nok til at man ganske raskt kunne lykkes med å utvide appen slik at den plutselig kunne fungere som kritisk IT-infrastruktur i en pandemisituasjon. Helt lavpraktisk var det jo slik at appen nå skulle kunne håndtere at hele Danmark plutselig logget på samtidig.”

Mia Louise Kråkstad

“Ja, akkurat. Og det lyktes! Og på den måten ble det en app som var utrolig viktig under pandemien. Det er via MinSundhed-appen at man lett og enkelt kan sjekke PCR-testsvar eller finne coronapasset frem når man skal på restaurant eller kino.

Coronapass var jo et krav i Danmark i lange perioder. I appen kan man også lett se barnas testsvar, så hele familien liksom har et samlet brukergrensesnitt. Det er en stor fordel og en stor “time-saver” i et hektisk hverdagsliv for mange, og en viktig del i å smidiggjøre samfunnet under vekslende nedstengninger og gjenåpninger osv.” 

Jeff Kirk Svane, Health Councellor for Danmarks Ambassade i Oslo

“Man kan jo faktisk si at uten denne appen hadde de økonomiske og menneskelige kostnadene ved korona i Danmark potensielt vært ennå større. Og det er jo flott å kunne si om en enkelt app!”

Mia Louise Kråkstad

”Ja, og man kan si at MinSundhed er en brikke i det som i ettertid har blitt en ganske gjennomdigitalisert dansk helse- og omsorgssektor. Vi har helsedatatilgang for borgerne ganske godt på plass i apper som MinSundhed og via sundhed.dk. Vi har elektroniske pasientjournaler på sykehusene, hos fastlegene og i kommunene. Vi har lykkes med å digitalisere stort sett all beskjedbasert kommunikasjon. Vi har datadeling gjennom de nasjonale registrene, og på tvers av sektorer – f.eks deles opplysninger om medisin via “Fælles Medicinkort”. Og det er også masse godt nytt på vei, slik som nasjonal utbredelse av telemedisinske løsninger, felles pasientoverblikk og mye mer.”

Jeff Kirk Svane

– Hva er utfordringer i Danmark for helsevesenet og for digitaliseringen?

“Akkurat som Norge har Danmark en av verdens beste helsesektorer. Men som i Norge er der også et enormt press fra kroniske sykdommer, multisykdom, personalmangel samt utbrenthet og stress. I Danmark, i tillegg til alt dette, ligger det nok i virkeligheten også et dypereliggende behov for en ennå bedre samtale og forståelse på tvers av klinikk, administrasjon, ledelse og politikk, og næringsliv.

Samlet sett kan man si at kravspesifikasjonene for hele helse- og omsorgssektoren i Danmark på en eller annen måte rett og slett er under oppdatering. Akkurat som i Norge. I Danmark har korona holdt et forstørrelsesglass over utfordringene, som i alle andre land, og korona har selvsagt også tilført noe ganske massivt, men noen av de mest fundamentale sprekkene i murverket var nok tilstede før epidemien. Og det er klart at noe av det som skal til for å løse problemer og bringe oss videre er ting som står på agendaen på EHiN; for eksempel databruk og innovative digitale helsetjenester for fremtiden.”

Jeff Kirk Svane

“Det kan du si, og akkurat nå er status i hvert fall ganske konkret, at det i for eksempel Danmark er et etterslep på utredning og behandling. Akkurat som i Norge. Og per nå er det for eksempel ofte lang ventetid for å besøke legen sin. Det er likt som status. Så da er det nok ikke feil å si at noe som totalt sett kan være til hjelp i Danmark er hvis vi klarer å gjøre noen ting på en helt ny måte. Kanskje bør vi også gå litt i tenkeboksen på hva en god helse- og omsorgssektor egentlig skal være og gjøre.”

Mia Louise Kråkstad

”Det tror jeg er et viktig poeng. Og det er også en prosess som er i gang i Danmark. Historisk sett har vi nok litt for ofte hatt lett for å si – ok, da trenger vi bare mer penger og mer arbeidskraft. Men det er vel egentlig ikke hele svaret. Det trengs selvfølgelig penger og folk, men det er også viktig å komme til bunns i hva de menneskene og pengene egentlig skal løfte i systemene de kommer inn i. Det er noen deler av strukturene og systemene vi har i Danmark og også i Norge, som faktisk ville vært tjent med å bli startet på nytt og oppdatert i forhold til hvordan vi faktisk tenker og gjør helse og omsorg i 2022.

Dette er også noe det jobbes med i Danmark – for eksempel fra departementet og i Danske Regioner. Det handler om mange ting, men en viktig vei inn i det er å se på de såkalte «lavverdi»-aktivitetene eller ting som egentlig ikke kommer pasientene til gode.

Ifølge OECD går faktisk opptil 20 % av alle kostnader i sektoren, i noen land, til unødvendige aktiviteter. Det handler om operasjoner, skanninger, tester, medisiner og så videre som egentlig ikke gagner pasientene og som presser systemene. Det er et satsingsområde fordi det er noe pasientene ikke har godt av, noe som påvirker sektoren, og noe vi vet vi kan gjøre mye bedre. På samme måte er det alt for mange ting vi vet kan gjøres smartere ved hjelp av teknologi som allerede eksisterer og er så å si plug-and-play, men som vi bare ikke kommer helt i mål med eller får oppskalert. Det er også et område hvor vi vet vi kan løfte oss enda høyere, og spesielt hvis vi i tillegg lykkes med å sette enda mer fokus på hjelpemekanismer i forhold til implementeringen, slik at vi ikke bare ender opp med å legge enda større byrder på de allerede hardt pressede klinikere.

Kort oppsummert kan du nok si at vi i Danmark er godt i gang med noen virkelig viktige ting innen helse- og omsorgssektoren. Vi er godt i gang med å perfeksjonere oppskriften på en helse- og omsorgssektor for fremtiden, og vi er på god vei til å bli enda bedre og mer presise i forhold til å implementere det som fungerer og få ryddet litt opp i det som ikke fungerer.”

Jeff Kirk Svane

– Vi har bruk for innovasjon, det er noe som må skapes i fellesskap. Hvordan ser dere på samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor?

“Ja, det er det som er så vanskelig. Og det er også derfor EHiN er en god og nødvendig plattform for å prate om disse tingene på en saklig og konstruktiv måte. Det er veldig vanskelig å finne den rette måten å ta den samtalen på, og peile seg inn på en god balanse.

Historisk sett har vi i Danmark opplevd noen uhensiktsmessige polariteter på dette området, som jeg tror vi har lært noe av. Vi har vært gjennom hele prosessen, fra mangel på regulering til riktig regulering, men samtidig kanskje også for stor avstand. Det handler litt om kulturen rundt sektoren, og noen steder er man lenger fremme enn andre når det gjelder opparbeiding av erfaring med, og hensiktsmessige rammer for, offentlig-privat samarbeid som gir verdi for pasientene.

På den ene siden er det klart at stien skal være ren; vi skal handle etisk, vi skal ha innbyggere og pasienter i tankene, og det skal være åpenhet. På den andre siden er det nok verken realistisk eller ønskelig at all innovasjon skal foregå offentlig i fremtiden, spesielt når vi nå er et av verdens ledende life science-land. Vi har et godt helsevesen. Vi har en ledende life-science industri. Vi har unike helsedata og en helt fantastisk mobil og kunnskapsrik arbeidsstyrke, som er del av internasjonale fag- og forskningsmiljøer. Vi må ta det i bruk med omhu. Og jeg opplever etter hvert at vi ser flere og flere gode eksempler på sterke samarbeidsmodeller, store som små, som kan vise oss veien videre.”

Jeff Kirk Svane

”Ja, vi har jo mange års erfaring fra for eksempel Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) som er offentlig forankret i hovedstadsregionen, men delvis finansiert gjennom en donasjon fra Novo Nordisk Fonden. Jeg tror det vi har lært av SDCC og andre er at det er mulig å finne gode måter å skape offentlig og privat samarbeid. Men det krever at en tør å prøve seg litt frem, snakke ut om utfordringene som finnes, uttrykke behovet om et offentlig-privat samarbeid, og at man lykkes med kommunikasjonen samt kulturarbeidet, og får synspunktet forankret i hele økosystemet.

Fremtidens løsninger og den innovasjonen vi trenger kommer ikke av seg selv. Og uten det privates drive på den delen er det offentlige ille ute. På samme måte er virksomhetene ille ute uten nærhet til klinikken, uten innsikt og uten manglende god og fornuftig faglig dialog med offentlige institusjoner og myndigheter. Det både kan og skal lykkes – og det kan det også godt hvis man har rammene for det, åpenheten omkring det og krystallklare betingelser for det.”

Mia Louise Kråkstad

– Hvordan kan vi få til et bedre nordisk samarbeid? 

”Vi har snakket om at vi ser langt flere fordeler enn ulemper ved å samarbeide så sterkt som mulig. Mange av de danske selskapene som vi snakker med til daglig uttrykker ikke bekymring for konkurranseelementene ved for eksempel å komme til Norge. Tvert imot sier mange flere av dem at de heller vil dyrke samarbeid, kanskje finne en norsk partner eller distributør og så videre. Og på toppen av det er alle de nordiske landene så små globalt at det rett og slett bare er fornuftig å stå sammen om man skal lykkes utad i verden. Danmark ligger langt fremme og har mange globale selskaper, SMB og underleverandører/tilknyttede selskaper. Life science-industrien står for 22 % av all dansk vareeksport – dette er en tredobling på 10 år. Og det går opp med en sterk økning i sysselsettingen i Danmark innen life science på 23 % per år inkludert all avledet sysselsetting.

Samtidig er life science-området et sterkt konkurranseutsatt marked, da mange land forbedrer rammevilkårene, slik at de nordiske landene må holde sammen. Det er tydelig at Norge har et ønske om å prioritere og støtte opp om norske løsninger når det er mulig, men der en dansk løsning finner veien inn i Norge tror jeg det er merverdi i form av sparring, læring på tvers, enda tettere bånd og mer synergi. Det er noe som kommer alle til gode i det lange løp. Så vi gleder oss veldig til samarbeidet med EHiN, og til å bidra til å gi EHiNs program et dansk innspill. Det vil bidra til å løfte det allerede utmerkede norsk/danske samarbeidet enda høyere.”

Mia Louise Kråkstad

Besøk Helseteamet på Danmarks Ambassade her: https://norge.um.dk/eksportraadet/sundhed-og-helsesektor

Ta kontakt med miakra@um.dk ved eventuelle spørsmål

Intervjuet av Cora Schreurs, Kommunikasjonsrådgiver i EHiN

Scroll To Top