Skip to content

EHiN 10 år – et tilbakeblikk

Artikkel: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig i EHiN

2. mai, 2023


I år er det 10 år siden EHiN først så dagens lys. Siden den spede start som en konferanse med 600 deltakere, har reisen vært fylt med store og små høydepunkt. Vi ser tilbake på øyeblikkene og menneskene som har vært med på å forme EHiN til det den er i dag – Norges største konferanse for ehelse.

Den første konferansen i 2014 på Radisson Blu Plaza hotell ble åpnet av helse- og omsorgsminister Bent Høie, og Christine Bergland som den gang var leder for avdeling for e-helse i Helsedirektoratet. Fra scenen kunne vi høre amerikanske Zachary Jiwa og 70 andre foredragsholdere med ulik bakgrunn innen helse og IT.

I 2015 ble suksessen fulgt opp og denne gangen steg antallet deltakere til 650. Bent Høie og Christine Bergland åpnet konferansen igjen, og hovedkeynote var EUs Ilias Lakovidis.

I 2016 ble EHiN slått sammen med HIMSS sin European Telemedecin Conference, og det ble dermed for trangt på Plaza. Under navnene “EHiN Future Health 2016” og “European Telemedicine Conference” ble det sammen med eventbyrået Macsimum bygget Norges største e-helsekonferanse. EHiN/ETC fikk samlet 1070 registrerte besøkende.

Året 2017 hadde EHiN over 1300 registrerte deltakere, og i samarbeid med European Telemedecin Conference ble EHiN overført til IKT-Norge – og flyttet tilbake til Oslo Spektrum, denne gang solo. Med støtte og engasjement fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett, Forskningsrådet, Nasjonalt senter for e-helseforskning og mange andre sentrale aktører innen digital helse, ble EHiN 2017 nok en suksessfull konferanse.

I 2018 feiret EHiN femårsjubileum med 1400 deltakere. Med foredragsholdere som Fabian Bolin fra War on Cancer, “Helsesista” Tale Maria Krohn Engvik, Karen Dolva fra No Isolation og Fredrik Gulowsen fra Nyby ble menneske og innovasjon satt i fokus.

Nok et høydepunkt ble nådd i 2019 med nesten 1700 deltakere på konferansen i Spektrum. Debattene gikk kontinuerlig ut dagene, og det var mye fokus på helsedata, medisinsk avstandoppfølging og velferdsteknologi. Dag èn ble åpnet med bl.a. Joan Hackett fra Genomic England, og på den andre dagen snakket den norske entreprenøren Edvard Engesæth fra Nurx og Christian Bason fra Dansk Design Center. Det var også innslag fra Radiumhospitalet, Sunnaas sykehus og Scandinavian Health Informatics (SHI). 

2020 ble et år med mange forandringer. Med pandemien ble EHiN for første gang en heldigital plattform, og de ellers travle lokalene ble erstattet av videoopptak og strømming som resulterte i over 2500 visninger på åpningssesjonen alene. Opprinnelig var det lagt opp til at speakere og moderatorer skulle stå på scenen, men smittevernreglene forandret seg der og da – og alle foredragsholderne måtte kontaktes og gjøre seg klare for digitalt oppmøte istedenfor. 2020-konfernasen måkte veien for et mer digitalt EHiN, med webinarer og podcaster som nye medium.

25. september 2021 ble samfunnet gjenåpnet, og EHiN kunne igjen være en fysisk møteplass for endring. Imidlertid var en hybrid løsning med en digital plattform i tillegg til den fysiske kommet for å bli. 1200 deltakere ble med på den digitale konferansen, og på X Meeting Point møtte 1150 deltakere for samtale, faglig påfyll og ny energi. Den nye helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol holdt sin første offisielle tale, og åpnet konferansen til glede for et engasjert publikum.

EHiN 2022 ble tradisjonen tro åpnet av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Med slagordene “enkleste vei til kompetanse”, var konferansen hybrid og rommet 1600 fysiske deltakere så vel som 1000 digitale deltakere. Dette året lanserte EHiN sin egen EHiN Award. Den gjeve prisen gikk til Felleskatalogens og Helsebibliotekets bivirkningssøk for å ha skapt en løsning som bidrar til å begrense feil og redde liv. Les mer her.

EHiN 2023 er året vi feirer 10 år. EHiN har til nå vokst all time high med deltakere på konferansen. Og med økt omfang av deltagere på konferansen, har EHiN også utvidet seg internt med tre nye ansatte i staben. Med flere plattformer og enda mer aktivitet året rundt er EHiN blitt en sentral formidler av kompetanse på e-helsefeltet, et nettverk for dialog mellom offentlig og privat sektor, og en møteplass for endring og innovasjon i helsetjenesten.

I tiden som kommer er det viktig å bygge videre opp under samhandling og samarbeid mellom klinikere, helseaktører og offentlige organisasjoner, og de som utvikler teknologien og løsningene som skal benyttes av befolkningen i fremtiden. Derfor vil EHiN fortsette sitt arbeid med å sette fokus på de viktigste sakene, og ta pulsen på de viktigste trendene som preger den digitale utviklingen innen helsefeltet.

Sammen skaper vi fremtidens helse.

Daglig leder i EHiN, Nard Schreurs.

Også i år hyller vi de beste digitale løsningene som bidrar til en bedre helsehverdag for pasienter, pårørende og ansatte. Les mer om EHiN award her

Scroll To Top