Skip to content

Evaluering av EHiN 2021 – en stor suksess

Evaluering fra deltakere på EHiN 2021. (Se selve evalueringen helt nederst)

Leder for EHiN, Nard Schreurs, i samtale med Claus Nielsen og Kjartan Olafsson på EHiN 2021.
Foto: Ard Jongsma / Stillwords

Svært god sammensetning av ulike fagområder i programmet, svarer en av respondentene på evalueringen.

Det var mange gode tilbakemeldinger på årets EHiN. “En veldig bra opplevelse”, skriver noen, “Bra lokaler og alt fungerte bra!”, “Godt arrangement”, “Dette er en ekstremt god og viktig møteplass”, “EHIN fungerer godt for å treffe andre som jobber innenfor samme fagfelt” og “Veldig spennende konferanse. God mat og underholdning, og godt organisert. Fortsett med det” skriver andre.

I alt 360 mennesker som deltok fysisk på X Meeting Point svarte på evalueringen, av i alt 1150 deltakere som reiste ut til Hellerudsletta. Evalueringen gir et positivt bilde av opplevelsen de fleste hadde.

Det var svært hyggelig å kunne treffes igjen! EHiN har, som mange andre fysiske arrangementer, gått gjennom en voldsom berg-og-dal-bane de siste 2 år. Fra bare fysisk i Spektrum med nesten 1700 deltakere, til en fullstendig digital konferanse på Norges Varemesser i 2020 med ingen i salen, til en full hybrid i 2021 på X Meeting Point. Det har vært en krevende og usikker tid, sier Nard Schreurs, leder for EHiN.

I tillegg til mange gode tilbakemeldinger har det vært mange innspill rundt saker som fremkommelighet, pauser, mat, hotell og temperatur i rommene.

Med godt over tusen mennesker som deltar vil opplevelsen være litt forskjellig for alle. Det er vanskelig å tilfredsstille alle. Vi har fokuset på å sette sammen et bredt og omfattende program med innhold til alle temaene som inngår i digital helse, sier Schreurs.

Underholdning under middagen

Mange av de mindre positive kommentarene retter seg mot praktiske saker som fremkommelighet og praktisk informasjon.

Vi måtte ta strategiske valg tidlig i 2021, da ingen visste hvordan situasjonen i november skulle være. Det er alltid lett å se tilbake og vurdere ting annerledes. Spektrum var i år ikke aktuelt, og Norges Varemesser var opptatt med Evolve Arena. Dermed ble X Meeting Point et godt alternativ. Vi synes veldig mye fungerte bra. I evalueringen svarer nesten 82 prosent positivt på spørsmålet om “Lokalene til X Meeting Point egner seg til EHiN?”. Det viser at de fleste støtter det valget, sier Schreurs.

Mange svarte i fritekstfeltet at de savnet en velkomst, underholdning og en meny under middagen på kvelden.

Det er vi selvsagt helt enige i, og det har vært vanlig praksis, selv om EHiNs middager er mest rettet mot å kunne snakke med hverandre. Men jeg er litt overrasket over at så mange reagerer på dette – det virker som om man ikke har fulgt med på hvordan utviklingen har vært under pandemien. En måned før EHiN var det fortsatt usikkert om det fantes nok servitører til middagen, hele bransjen har vært nedbemannet og har personalmangel. Vi har til tross for det valgt å satse på å gi plass til alle som ønsket å delta, selv om mange meldte seg på svært sent, og vi skalerte opp fra 400 til 500 middagsdeltakere. I tillegg har vi organisert en aperitiff i standområdet, og et afterparty med DJ. På et eller annet tidspunkt valgte vi bort ytterligere elementer i en ellers ganske kompleks organisering. Vi stolte på at en god samtale rundt bordet er hovedingrediensen på en vellykket middag. Kanskje vi tok feil der, men jeg håper at folk får litt bedre forståelse for dette hvis de tenker seg litt om, sier Schreurs.

Hybrid konferanse

Frem til 2019 var EHiN en fysisk konferanse, med noen unntak der deler ble filmet. I 2020 var EHiN en fullstendig digital konferanse, med en scene som ble filmet direkte og de andre scenene via Webex. I 2021 ble EHiN en fullverdig hybrid konferanse, der alt som skjedde på scenene også ble strømmet ut digitalt.

Dette har tre grunner. For det første var det lenge svært usikkert om det var mulig å gjennomføre en fysisk konferanse. Bare se hvordan pandemien i disse uker kommer tilbake som en boomerang. Vi kunne rett og slett ikke gamble på det, sier Schreurs.

I 2020 hadde EHiN 2300 registrerte deltakere – mange via Sykepleierforbundet. Og mange svarte at de ikke hadde anledning til å delta på EHiN uansett om det var en pandemi eller ikke.

Med en digital EHiN kan vi nå ut til mange flere enn før. Det betyr også at man ikke må bo i Oslo-området eller reise langt for å få med seg innholdet. Det synes vi var et svært godt argument for å satse på mest mulig strømming.

Et tredje argument er at de som deltar fysisk på EHiN går glipp av mye som foregår, nettopp fordi det er såpass mye parallelt innhold.

Det gir stor verdi at man kan se foredrag i etterkant. Mange sesjoner har godt besøk direkte, men vi ser at dette øker mye etter EHiN. Selve åpningen ble sett av nesten tusen fysiske deltakere, og ca 500 direkte på video. Men nå er åpningen med Ingvild Kjerkols tale sett 3000 ganger til via Youtube. Det viser et enormt behov for dette digitale innholdet, sier Schreurs.

Under selve EHiN var det en del tekniske problemer, som medførte at en del sesjoner ikke kunne ses direkte, selv om det meste fungerte som det skulle. I den digitale evalueringen, som ble besvart av 200 personer, var det nok mange som fremmet de tekniske skavankene.

Heldigvis har de som jobber med teknikk fått til å gjenopprette alle sesjoner, med unntak av én. Men det er selvsagt svært kjedelig at ting ikke fungerer der og da. Vi hadde direktesendinger fra 7-8 rom samtidig, og har kanskje undervurdert kompleksiteten i det. Nesten 82 prosent av de fysiske deltakere, og hele 86 prosent av de som deltok digitalt, svarer at de ønsker en hybrid EHiN – da må vi til neste år forholde oss til det behovet og jobbe enda hardere for å få det til, smiler Schreurs.

Tilfredshet

Evalueringen viser over hele linjen en stor tilfredshet med EHiN 2021. Programmet traff godt i tiden, svarer opp mot 80 prosent i begge grupper. Temaer som velferdsteknologi, samhandling og teknologiutvikling skårer høyt på listen over favorittemner. En god blanding av presentasjoner og panelsamtaler fungerer best for de fleste.

Over 70 prosent synes det er Svært viktig eller Litt viktig å kunne snakke med foredragsholdere. Og 75 prosent var Ganske fornøyd med nettverksmulighetene, mens under 4 prosent var misfornøyd med det.

EHiN er jo en møteplass, og det er hyggelig å gjenkjenne det i disse tallene, sier Schreurs.

I alt var 85 prosent av alle fysiske deltakere Svært fornøyd eller Ganske fornøyd med EHiN 2021. Tross tekniske problemer havner nesten 70 prosent av svarene fra de digitale deltakere i de samme to kategoriene.

Over 80 prosent sier at det er “Svært eller ganske” sannsynlig at de vil anbefale EHiN.

Vi gleder oss til enda flere deltakere, og håper at vi kan bygge videre på samme måte som EHiN gjorde før pandemien.

EHiN 2022

EHiN-teamet er godt i gang med å planlegge EHiN 2022. Det blir 8. og 9. november neste år, og stor satsing på prekonferanse mandag 7. november.

Ved å velge X Meeting Point i 2022 igjen vil vi virkelig kunne jobbe med kvalitetsforbedring på mange punkter. Det blir vanskelig å flytte til Oslo – Spektrum har ingen møterom og er en utfordrende arena. Det er dessverre få alternativer for så store konferanser med et integrert utstillingsområde, sier Schreurs.

Og evalueringen har gitt mange gode innspill til forbedring.

Først og fremst tommel opp for EHiN-teamet, som har gjort en strålende jobb i en svært utfordrende tid med å få dette arrangementet så bra gjennomført. Også alle våre partnere, som Tappin, Checkin, Tritonos og X Meeting Point har gjort en stor innsats.

Så jobbes det med å gjøre EHiN enda mer attraktivt og tilgjengelig for deltakerne.

Vi har gjort mye læring på en ny plass vi ikke har brukt før. Vi vil sette inn enda flere shuttlebusser, vi vil ta hånd om hotellreservering selv, og ja, det vil bli underholdning på middagen! Vi vil satse på prekonferanser og ha våre egne EHiN Awards. Det blir mye innovasjon og forbedring. Men det aller viktigste er et godt samspill med alle foredragsholdere og utstillere, som kommer med det faglige innholdet, avslutter Schreurs.

Evaluering fra fysiske deltakere

EHiN 2021 var en hybrid konferanse. Derfor har årets evaluering blitt delt i to deler: en for fysiske deltakere og en for digitale deltakere. Begge evalueringene kan leses som PDF nedenfor.

Link til PDF: https://ehin.no/2021/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/Evaluering-EHiN-2021-Fysisk.pdf


Evaluering fra digitale deltakere

Link til PDF: https://ehin.no/2021/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/Evaluering-EHiN-2021-Digital.pdf

Scroll To Top