Skip to content

EHiN 2021 og COVID-19

Tom publikumssal fra EHiN 2020

I en lang tid har COVID-19 preget både Norge og resten av verden. Å møte fysisk var i perioder ikke mulig, eller bare med strenge forholdsregler.

Heldigvis har smitten på grunn av vaksiner kommet under en viss kontroll i Norge. 

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort. Denne fasen kalles normal hverdag med økt beredskap.

EHiN 2021 anbefaler at alle deltakere på EHiN 2021 er enten fullvaksinert eller testet. Vi oppfordrer alle som ikke er fullstendig vaksinert å ta en test før de går inn i lokalene og mingler med andre.

Det vil være hurtigtester tilgjengelig for ikke-fullvaksinerte som ikke har hatt anledning til å teste seg før EHiN, eller de som ikke føler seg helt friske. Spør ved registrering, og hold avstand til andre inntil du har fått et negativt testsvar.

Vi vil ikke kontrollere vaksinering eller testing, og går ut fra at alle deltakere på EHiN selv tar hensyn til smittevernreglene fra Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Generelle smittevernråd som gjelder for alle

(Dette gjelder 25.10.2021)

Hånd- og hostehygiene 

Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albuekroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.  

Hånd- og hostehygiene 

Ved luftveissymptomer 

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. 

Hva du skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

 Testing 

  • Følgende personer er anbefalt å teste seg: 
    • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus 
    • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet  
    • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet 
    • Øvrige uvaksinerte nærkontakter   
  • Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet. 

Isolering ved smitte 

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.  

Smittesporing 

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing. 

Nærkontakter 

Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er ikke anbefalt å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg hvis de får symptomer.   

Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til kjente smittede er anbefalt å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste seg.  

Scroll To Top