Skip to content

EHiN søker etter fleksibel deltidshjelp

EHiN er en stor konferanse rundt digitalisering av helsesektoren. Årets event – 10. og 11. november – vil være digitalt på grunn av korona. Det er et nytt format, og for å nok hender og hoder å gjennomføre EHiN 2020 ønsker vi å ha noen deltidsstudenter.

1-2 studenter som kan raskt steppe inn for oppfølging av selve konferansen suiten, med digitale stands, program, internlenking og promotering. 10-20 timer uke, ca 3 uker. Kan gjøres på kveldene eller i helgene, men trenger daglig oppfølging.

1 student som er med på SoMe og lager digitale formater og jobber med SoMe for å få inn deltakerne. Ca 10-20 timer uke. Kan gjøres på kveldene eller i helgene, men trenger regelmessig oppfølging.

1-2 som er med på selve 10. og 11. november for å gjennomføre fra teknisk side. Må være til stede på Norges Varemesse begge dager fra ca 8 til ca 18. Noen forberedende timer. Samlet ca. 25-30 timer.

For alle deltidsstillinger gjelder at du er

fleksibel
har tid til å følge opp
har god erfaring med digitale systemer og digital publisering
kan jobbe mot en deadline

Studenter som deltar i de første to kan også delta i den siste.

Timeprisen etter avtale. Henvendelser til nard@ehin.no innen fredag 23. oktober. De første kvalifiserte får jobbene.

Sjekk www.ehin.no

Scroll To Top