Skip to content

EHiN tar et skritt inn i fremtiden

EHiN får i 2020 en ny form – fremskyndt av COVID-19 tas en del ideer rundt å digitalisere mer av innholdet i bruk. Foto: Ard Jongsma / Stillwords

EHiN konferansen har etablert seg som Norges viktigste møteplass for digitalisering av helse. Gjennom to år på Plaza og fire år på Spektrum i Oslo har EHiN utviklet seg til en voksen konferanse med 1700 deltakere og nasjonal og internasjonal anerkjennelse.

I 2020 er mye satt under press på grunn av COVID-19 pandemien. Det betyr at vi må være kreative og fleksible for å forme EHiN i år etter myndighetskrav. Siden ingen vet hvordan situasjonen er i november må vi ta noen valg.

Vi vil derfor bruke året på å bygge en mer digital plattform for deling og lagring av innhold. Det betyr at mange flere kan delta og at mange ikke behøver å reise. Rammene som er formet gjennom mange år med konferanse flyttes inn i en digital verden.

I 2020 vil EHiN-konferansen være en hybrid mellom mindre fysiske møteplasser som filmes og en digital plattform gjennom streaming, og mye mer. Hoved dagene er 10. og 11. november og da er det duket for hoveddelen av innholdet – da kjører vi en “vanlig” konferanse med åpning i samarbeid med Bent Høie, med internasjonale keynotes og mange norske profiler.

På disse dagene vil det streames fra flere plasser samtidig. En hovedsending fra Oslo vil knytte dette sammen.

Etter all sannsynlighet vil EHiN ha en fysisk møteplass i Lillestrøm på Varemessen. Grunnen til det er at selve konferanseområdet der lett kan skaleres og fragmenteres, og at det bygges et profesjonelt og ferdig oppsett for å lage, filme og streame konferanser.

Det vil være mye ekstra innhold man kan klikke seg inn på underveis. Korte forklarende filmer, foredrag om ulike temaer, online workshops med eksperter og mye innhold fra hele Norge. I tillegg vil det være et virtuelt utstillingsområde der man kan møte representanter fra it-bransjen og andre samarbeidspartnere.

Det vil bli en fantastisk opplevelse. Mange flere vil kunne delta på EHiN i år, mange som ikke har hatt mulighet til å reise til Oslo.

EHIN 2020 blir også en plattform som kan brukes gjennom hele året – innholdet vil være tilgjengelig. Når vi neste år kommer oss tilbake til en normaltilstand vil plattformen bestå, og kunne tilføye en reell verdi til alle som jobber med frentidens helseutfordringer.

Vi inviterer dere inn til å være partner til EHiN og være med å bygge Norge videre som ledende e-helsenasjon. Det gjør vi sammen; klinikere, it-bransjen, helseforetak, kommuner, byråkrater og vi som innbyggere. Vi trenger møteplasser for å diskutere fremtiden – og EHiN er den største i Norge.

Vi vil gjerne ha dere med for å bygge EHiN videre.

Ta kontakt med nard@ehin.no eller partner@ehin.no

Scroll To Top