Skip to content

EHiN Webinar – Forskning og helsenæring

Et nytt EHiN webinar avholdes den 10. desember, der temaet er: Forskning og helsenæring.

– Åpent for alle
– 10.30-12
– Registrering er ikke nødvendig.

Streames her: https://ehin.no/2020/ehinwebinar/


Forskningsrådet ønsker bedre samarbeid mellom helsenæring og forskningsinstitusjonene. Er næringsliv og forskning og god kombinasjon?

– I den helt ferske IMPRESS-studien fra OUS ser man på genprofilen til kreftpasienter, og matcher dem med såkalte off-label-medikamenter (medikamenter som i utgangspunktet ikke er godkjent for deres sykdom).
I forbindelse med studien skal det både bygges opp nasjonal infrastruktur for å håndtere store mengder helsedata om svulstens genetikk, og det er innledet samarbeid med 14 legemiddelfirmaer som blir bedt om å bidra med medisiner – med Sigbjørn Smeland, Kreftiklinikken OUS:

– det norske selskapet Ledidi tilbyr en skybaset løsning for innhenting og analyse av helsedata for klinisk forskning – med Einar Martin Aandahl

– Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Line Linsdtad.

– kreftforskning og IKT – med Ketil Widerberg, leder for Oslo Cancer Cluster.

– kort oppsummering og evaluering EHiN 2020 og planer videre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her: https://ehin.no/nyhetsbrev/

Før webinaret avholder IKT-Norge et eHelseforum.

– Digitalt
– Åpent for IKT-Norgemedlemmer
– kl. 9 – 10.30
– Egen agenda (besøk: www.ikt-norge.no)

Scroll To Top