Skip to content

EHiNpodden med Daniel Forslund – Stockholm anskaffer modulbasert EPJ

Daniel Forslund er leder i innovasjons- og utviklingskomiteen i Region Stockholm. Region Stockholm var i gang med en anbudsprosess for ett nytt, stort journalsystem, Framtidens Vårdinformasjonsmiljö (FVM) sammen med Region Gotland. Prosessen i 2020 ble utsatt for mye kritikk bl.a. for manglende involvering av både helsesektoren og industrien og at anbudskravene var for vanskelige å levere på. Etter de første rundene i anbudsprosessen, stopper Region Stockholm hele anbudsprosessen. Da Stockholm kom ut med et nytt anbud i mai 2021, var det ikke lenger fokus på ett system som kunne dekke alt, men et fokus på et innovasjonsøkosystem og en stegvis tilnærming.

Hør podcasten på:

Spotify, iTunes, ehin.no

Scroll To Top