Skip to content

En digital pionér har gått bort

Steinar Pedersen
Foto: Jan Fredrik Frantzen

Det er med tungt hjerte vi har tatt imot beskjeden om at Steinar Pedersen, pionér innen telemedisin, har gått bort.

Denne beskjeden kom tidlig i juni. Mange fikk det nok ikke med seg før de kom tilbake fra ferie.

Steinar har vært en av de fremste pionérene innen digital helse. Han var initiativtaker for og leder av Nasjonalt senter for telemedisin, og var ambassadør for smidig dialog mellom innbyggere/pasienter og helsesektoren via ny teknologi.

I juni 2020, da pandemien lammet verden og videokonsultasjon ble standard over natta, snakket EHiN med Steinar om hvorfor det har tatt så lang tid fra de gode ideene i starten av 90-tallet til implementering av videobasert teknologi. Podcasten kan du høre her:

Rett før sommeren skrev Steinar en kronikk i Aftenposten under tittelen “Kreften i helsevesenet” om sin erfaring med norsk helsesektor. Det ble hans siste, og derfor desto sterkere, innlegg i debatten om hvordan vi skal organisere helsevesenet, og om hvordan det kan bli bedre for oss som innbyggere.

“Jeg har jobbet som lege. Nå er jeg kreftpasient. Én ting har blitt klart: systemet fungerer ikke”, skriver han. “Basert på mine erfaringer, har jeg begynt å tvile på om jeg kan stole på at et toppmoderne universitetssykehus møter mine behov når jeg trenger det som mest.”

Kronikken finner du her, “Kreften i helsevesenet”

I min rolle som journalist/redaktør for Computerworlds It-helse, Healthworld og EHiN har jeg møtt Steinar flere ganger de siste 15 årene. Hver gang inspirerte han med enkle og direkte analyser, kombinert med humor og pågangsmot. 

Han vil bli savnet i e-helse-Norge. Våre tanker går også til hans nære. 

Steinar ble 71 år.

Skrevet av Nard Schreurs

En kort nekrolog på nettsiden til Nasjonalt senter for e-helseforskning finner du her, “En bauta innen tele- og e-helsemiljøet er borte”

Scroll To Top