Skip to content

Kommentar: Veikart til 2025 – på vei til 2030?

En lang vei å gå

Greier vi i Norge å få kontroll over teknologien? Det må mer til enn pene ord.

Se webinaret her:

Utvilsomt har Norges helsesektor fått fart på digitalisering. Der vi sånn midt på forrige tiåret sto bakerst i kø når man snakket om bruk av ny teknologi innen helse, har Norge blitt et interessant land for mange andre. Et land andre ser på, og der det er tatt grep som andre misunner oss for.

E-resept er et godt eksempel – vi kan bestille våre legemidler fra mobiltelefonen. Den nye helseanalyseplattformen er et annet. Og i kommunene er hjemmemonitorering og velferdsteknologi i ferd med å gi reelle verdier – et område som har fått ytterligere med fart i pandemitiden. Generelt har det lekket en del oljepenger, også til innovasjon i helsesektoren. Det skjer mye, på mange områder. Og det er positivt.

Direktoratet for e-helse, som er en viktig motor innen digitalisering, har publisert et nytt “veikart for nasjonale e-helseløsninger”. Veikartet er en statusrapport om hvor vi står nå. Og retningen vi skal videre. I egne ord skal veikartet gi “en oversikt over planer for pågående utvikling og innføring av løsningene, og viser status, avhengigheter og risiko for arbeidet fremover.”

Det er alltid lurt å få innsikt i hvor man er, særlig på områder der det skjer mye og er vanskelig å holde oversikt. Og helse er et komplekst område, slår rapporten selv fast.

“Strukturene og styringen av helse- og omsorgssektoren gjør det utfordrende å få på plass god samhandling, men gjennom etableringen av nasjonale e-helseløsninger kan sektoren vise til en rekke gode resultater de siste årene. Helsenorge, kjernejournal, e-resept, meldingsutveksling, grunndata, kodeverk og helse-ID utgjør bærebjelkene i dagens samhandlingsstruktur.”

Faren med en statusoppdatering er at den fort blir fanget av seg selv. Man definerer det som er nå, og derfra ser man ut i fremtiden. En annen rapport, som ble publisert av Copenhagen Institute for Future Studies, valgte et annet konsept. I “Nordic Health 2030” er det ikke fokus på nået, men spørsmålet er hvor vi skal være i 2030, spesielt med tanke på utviklingen av teknologien og samfunnet.

Vi står for en stor demografisk omstilling, som kombinert med endringer i vår kunnskap om sykdommer, vil gjøre det umulig å fortsette å levere helsetjenester som vi gjør nå. Vi har rett og slett ikke penger, mennesker eller ressurser nok.

I tillegg er noen av de grunnleggende prinsippene innen helse i ferd med å endre seg. Vi må vekk, ifølge rapporten Nordic Health 2030, fra å behandle mennesker, og i mye større grad bruke ressursene i forebyggende arbeid. Med teknologirevolusjonen ser vi konturene av et datadrevent system der innbyggerne i mye større grad tar ansvar og styring av egne helseprosesser. Ny informasjon om diagnose og behandling vil skape mer presise og individuelt tilpassede løsninger.

Litt som med våre banktjenester og reiser? Nettopp. 

Samtidig må vi verne om de samfunnsmodellene vi har utviklet i Norden. Vår velferdsstat er en viktig gode. Hvordan passer vi på at den raske digitaliseringen ikke spiser det uten at vi ønsker det. Til det trenger vi en Nordisk modell for digitalisering, ifølge Nordic Health 2030.

Man kan ikke sammenligne Veikartet direkte med Nordic Health 2030 – begge rapportene har en egen bakgrunn og beskriver ulike saker. Men det er interessant å se hvordan teknologiutviklingen er, og om veikartet peker i riktig retning og til riktige løsninger for å komme i mål med visjonene for 2030.

Se webinaret “Veikart til 2025: På vei til 2030?”. Med:

            Karl Vestli, Direktoratet for e-helse

            Ellen Normannseth, spesialrådgiver i KS avdeling for eHelse

            Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse Helse Sør-Øst RHF

            Hans Jacob Moe, Marketing Lead Norway, TietoEvry

            Petter Østbye, general manager Sectra Scandinavia

            Thomas Smedsrud, medisinsk direktør, DIPS

Webinaret sendes direkte torsdag 28. januar fra kl 10, og kan sees i opptak via ehin.no.

Skrevet av Nard Schreurs

Scroll To Top