Skip to content

Er nasjonal skyløsning veien å gå innen helse?

Denne artikkelen er publisert i DagensMedisin: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/01/25/er-nasjonal-skylosning-veien-a-ga-innen-helse/

Så lenge staten må basere seg på løsninger fra kommersielle aktører, kan man aldri sikre seg mot for eksempel bakdører i kildekoden. Det vil alltid eksistere en sikkerhetsrisiko. Løsningen er sannsynligvis ikke enten eller – men både og.

DEN NORSKE regjeringen mener at Norge som nasjon må ha mye bedre kontroll på offentlig informasjon. Senterpartiet (Sp) har foreslått en offentlig, nasjonal skyløsning. Bakgrunnen for dette er å sikre sårbare data rundt Forsvaret, norske helseopplysninger og andre personopplysninger som faller inn under GDPR.

Før jul besluttet Direktoratet for e-helse å sette Helseanalyseplattformen på vent, på grunn av Schrems II-dommen. Helseanalyseplattformen er én av ni leveranseområder i Helsedataprogrammet, og det jobbes nå med å se på andre strategier for å kunne realisere data- og analysetjenestene som skal leveres på plattformen. […]

Er løsningen på helseplattformen er en nasjonal sky? Eller vil en slik offentlig skyløsning bare endre risikobildet? – og i realiteten ikke minske den? Et annet viktig spørsmål er om sikkerheten i en nasjonal skyløsning reelt sett vil være høyere enn i kommersielle løsninger? Hvis hovedargumentet er å hindre konsentrasjonsrisiko hos internasjonale leverandører, kan det fremstå som en selvmotsigelse å samle samfunnskritiske systemer i én nasjonal skyløsning. Løsningen er sannsynligvis ikke enten eller, men både og. I hvilken form dette blir, gjenstår å se. Les hele artikkelen her

Ingvild Araldsen Blom
Foto: Sopra Steria
Jørgen Rørvik
Foto: Sopra Steria

Kronikk: Ingvild Araldsen Blom, Director Digital Platform Services, Sopra Steria & Jørgen Rørvik, Agency Director Digital Platform Services, Sopra Steria

Ingvild Araldsen Blom snakket også på EHiN webinaret “Bruk av IT-ressurser i et lite land” om hvordan Norge som et lite land best skal rigge seg for den store digitale omstillingen. Se den her

Scroll To Top