Skip to content

For likhet og forebygging

I mars 2020 skulle EHIN til HIMSS Global i Orlando. Uken før konferansen stengte verden på grunn av korona, og HIMMS 2020 ble avlyst.

Det var derfor hyggelig å reise igjen til en nyåpnet verden. HIMSS Global 2022 trakk 28 000 besøkende, mot 45 000 før pandemien. Med nesten tusen utstillere er HiMSS en av verdens viktigste møteplasser for digital helse.

– Hva er det viktigste du sitter igjen med etter HIMSS?

For det første at det er fantastisk å kunne reise igjen og møte mennesker. Selv om vi har lært mye om videomøter og alternative måter å kommunisere på er det noe spesielt med å møte folk, sier Nard Schreurs, leder for EHiN og medlem i HIMSS Europe’s Advisory Board.

– Hvordan opplevde du HIMSS og programmets relevans for et nordisk perspektiv?

HIMSS Global har en stor forankring i det amerikanske systemet, så det er viktig å tolke ting til våre forhold. Jeg var for eksempel med på en sesjon om sosial ulikhet – den preges i USA mye av etniske forskjeller. Gravide kvinner med afro-afrikansk bakgrunn har 6 til 8 ganger større sjanse for å bli syke eller miste barnet sitt enn hvite kvinner. Det er helt absurde tall og en fjern problemstilling for oss. Samtidig ser vi at Robert Steen adresserer de sosiale forskjellene i Oslo også. Da kan vi lære av USA hvordan de kartlegger problemene via datadrevne prosesser, og hvordan de jobber med å fange dem opp og støtte innbyggerne der de er. 

– Hva var øverst på HIMSS’ agenda og hvordan presenterte de det?

Dette er et svært utvidet program med veldig mange temaer. Men noe som er en stor utfordring er å holde folk i jobb i helsevesenet. Arbeidspresset for klinikere er veldig høyt, og pandemien har slitt folk ut. En digital transformasjon kan gjøre arbeidsprosessene enda vanskeligere, men kan også bidra til en bedre og mer effektiv hverdag. Det er noe å være bevisst på. “Helse” må være en attraktiv plass å jobbe og vi må ta vare på de som er der.

– EHiN sitt fokus er å bygge en nordisk delegasjon og tenke mer nordisk, men hva kan vi lære av USA?

Ja, jeg var en del av den nordiske delegasjonen. Den var relativt liten i år, 25-30 personer. Det er en fin størrelse for å mingle og utveksle ideer. Det gjør det lettere å forstå hva vi ser og lærer.
Det som HIMSS også byr på er en enorm teknologiutvikling. De tusen utstillerne er stort sett it-bedrifter som viser sine løsninger. Mye AI, mye mobilitet, mye integrerte løsninger, mye interoperabilitet. Vi har i Norden ofte en idé om at vi er verdensmestre på alt, det er ikke sant. Å se for eksempel hvordan Mayo Clinic bruker analyse for å jobbe med kreft er lærerikt.

– Er det noe som ble tatt opp som utfordrer Nordens e-helsemodell?

Dette er et ”farlig” spørsmål. USA har et veldig kommersielt og individuelt system, som vi absolutt ikke vil ha i Norden. Samtidig er bevisstheten om at man har ansvar for sin egen helse mye sterkere i USA, og da er det lettere å engasjere personer og deres nettverk i å ta ansvar selv. Denne form for “consumerism” vil utfordre oss, og vi må tenke hvordan vi kan bruke den på en fornuftig måte.

– Er det noen temaer eller ideer som du ble inspirert av og vil ta med videre til EHiN 2022?

Som sagt, dette med sosial ulikhet i helse er et viktig tema. Jeg lærte forskjellen mellom “equality” og “equity”, noe som er vanskelig å oversette. I “equality”, eller likhet, har alle samme utgangspunkt. Men i “equity” prøver du å gi alle forutsetninger å lykkes. Litt som “alle skal med” på norsk. Men å sette det i system innen helse er noe vi har mye å tjene på med tanken på for eksempel forebygging. 

– Noen konkrete foredragsholdere? Konsepter?

I den nordiske delegasjonen snakket jeg mye med folk fra Finland. Som resultat deltar finske SITRA på Helsedatadagen 24. mai, og de regner med de også kommer til EHiN. Ellers møtte jeg Kristiina Helenius, som jobber i Washington med finsk eksport til det amerikanske markedet – hun vil komme til EHiN for å fortelle hvordan selskaper kan tenke globalt. Samantha Field hadde en fin presentasjon fra engelske nHs om hvordan de ser på fremtidens sykehus, hun er invitert. Og så tenker jeg det kan være fint å invitere John Halamka igjen. Han jobber nå i Mayo Clinic, verdens anerkjent beste sykehus, med dataanalyse.

Vil du anbefale nordmenn å reise til HIMSS neste gang?

Jeg anbefaler først og fremst HIMSS Europe i Helsinki 14. – 16. juni 2022. Der vil vi treffe mange fra Norge og Norden, og resten av Europa. EHiN vil forsøke å igjen organisere et treff for de norske i samarbeid med ambassaden. 

https://www.himss.org/event-himss-europe

Intervjuet av Cora Schreurs, Kommunikasjonsrådgiver i EHiN

Scroll To Top