Skip to content

Gentesting – billetten til livreddende behandling

Hvis du ikke kan se strømmen her, gå inn på: https://youtu.be/A2OUfF-A69E

Målrettet kreftbehandling som retter seg mot kreftens genetiske sårbarheter kan være mer effektiv, presis og skånsom enn annen behandling. En gentest kan derfor for mange kreftpasienter være billetten til livreddende behandling.  Særlig stor gevinst vil det være for pasienter med kreft som har rukket å spre seg, som ikke enkelt kan behandles med et lokalt inngrep. I den nasjonale IMPRESS-studien får alle pasienter med uhelbredelig kreft tilbud om gentest og målrettet behandling hvis det finnes en som passer. Men det er ikke nok. Hvis kreftpasientene får tilbud om gentest og persontilpasset behandling tidligere i forløpet – før kreften har rukket å bli vanskelig å behandle – kan antallet gode leveår vunnet økes dramatisk. Økt bruk av gentesting kan også gjøre Norge til et mer attraktivt land for kliniske studier med målrettet behandling.

Regjeringen har tatt budskapet på alvor, og peker i Hurdalsplattformen på behovet for å sikre at flere alvorlig syke kreftpasienter får tilbud om en gentest tidlig i behandlingsforløpet. I dette webinaret diskuterer vi hva det innebærer, hva som må til for å oppnå målet og hvordan aktører fra både offentlig og privat sektor kan samarbeide for å lykkes.

  • Hvilke gevinster ligger i gentesting av alle kreftpasienter med spredning – for pasientene, for helsetjenesten og for samfunnet?
  • Hvordan ruste helsetjenesten for økt bruk av gentesting? (infrastruktur, kompetanse, analysekapasitet)
  • Hvem skal eie de genetiske dataene, hvem skal få tilgang og til hvilke formål skal de brukes?
  • Pasientperspektivet: Hvordan sikre at pasientene kan ta gode valg om egen helse når informasjonen er kompleks og valgene potensielt mange?
  • Hvordan vil økt bruk av gentester i den offentlige helsetjenesten påvirke sosial ulikhet i helse?

Deltakere:

Scroll To Top