Skip to content

-Vi må jobbe på nye måter

Forbundsleder for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen har skrevet en gjesteartikkel for Tietoevry Care hvor hun deler sine tanker om hva som skal til for å akselerere den nødvendige digitaliseringen.

Foto: EHiN

Artikkel: Redaksjonen EHiN

Dato: 3. august, 2023


Digitalisering og teknologi er redningen for fremtidens helsetjeneste der mangelen på helsepersonell er betydelig større enn den er i dag. Lill Sverresdatter Larsen trekker frem at å jobbe på nye måter er en nøkkelkomponent i dette. Men hva betyr egentlig “jobbe på nye måter”? Det kan være utfordrende å forstå nøyaktig hva det innebærer, men forbundslederen tegner et bilde av viktige elementer som spiller inn.

Fokus på teknologi
Helsepersonellkommisjonen foreslår å prioritere en halv milliard kroner til forskningsprogram for personellbesparende teknologi. Mens vi venter på dette bør vi allerede forbedre eksisterende teknologi som pasientjournalen – et uunnværlig verktøy for planlegging, koordinering og dokumentasjon av pleie og behandling, påpeker Lill i gjesteinnlegget sitt hos Tietoevry Care.

Overgang til elektronisk dokumentasjon
Overgangen til elektronisk dokumentasjon har ikke alltid vært en sømløs prosess. Det trekkes frem utfordringer med overflod av tekst, at det er krevende å gi oversikt og har begrenset verdi for evaluering av behandlingen, noe som har fått navnet dorulljournalen av sykepleiere.

Viktigheten av standardisering og enkel tilgjengelig informasjon
Standardisering av språket som dokumenteres krever pålitelige data slik at det gir oss data som handlingsgrunnlag. Terminologi støtter arbeidsprosessen som sykepleierne følger, og kan også gi oss data for å analysere og forbedre tjenestene. Dette skaper entydige og pålitelige data, og legger grunnlaget for datadrevet arbeid og bedre samhandling som i realiteten blir en ny måte å jobbe på, der informasjonsinnhenting ikke blir en like stor tidstyv lenger, understreker Lill.

Artikkelen er hentet fra https://www.tietoevry.com/no/blog/2023/06/gjesteinnlegg-transformasjon-i-helsetjenesten-redningen-ligger-i-digitalisering-og-innovative-arbeidsmetoder/

Scroll To Top