Skip to content

Hedersprisen – EHiN 10 år

På EHiN ble Hedersprisen delt ut til Bjørn Astad – men flere enn 30 stykker var shortlistet.

Kommentar: Nard Schreurs, daglig leder i EHiN & Fredrik Syversen, direktør strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge

Dato: 22. november, 2023


Et nettverk for fremtiden

Tirsdag 7. november, på EHiNs jubileumsmiddag, fikk Bjørn Astad Hedersprisen. Mange vet hvem Bjørn er, for mange andre er han kanskje ukjent. Mer om han og hvorfor akkurat han fikk heder og ære kan du lese lenger ned.

En hederspris. Det finnes mange av dem i Norge, men EHiN har ikke hatt en tradisjon for å dele ut en slik type utmerkelse. Joda, Tor Arne Viksjø fikk en hederspris rett før pandemien, for sin innsats for DIPS, helsenæringen og helse-Norge. Men den var uten noen prosess rundt, mer som en anerkjennelse for hvem han var og hva han har betydd for Norge.

I år mente vi at vi trengte en hederspris i forbindelse med EHiNs 10 års jubileum. “Vi” i dette tilfellet er Fredrik Syversen i IKT-Norge og Nard Schreurs, nå i EHiN. Det var oss to som fikk oppdraget fra Bent Høie og Helse- og omsorgsdepartementet med å lage en møteplass for digitalisering av helse; det som ble EHiN for over 10 år siden. Vi har også begge de siste 15 årene vært tett på utviklingen av teknologi og helse, både politisk, i næringslivet og i offentlig sektor.

Men selv om vi har vært sentrale i EHiN og utviklingen av konferansen, er vi begge veldig klar over at EHIN først og fremst er et nettverk av mange mennesker som har bidratt til utvikling av det norske e-helsefeltet. Målet med hedersprisen er nettopp å fremme de mange som har vært en viktig del av EHiN gjennom årene.

Noen av dem har hatt sin karriere i å bygge næring rundt helseløsninger, noe “alle” snakker om i dag, men det var en svært utakknemlig jobb for 10-15 år siden. Gründere som Morten Andresen, Sverre Flatby og Heidi Blengsli Aabel er blant dem, og nevnte Viksjø også før han døde.

Og man har selvsagt de store som både på grunn av personlighet og stilling har hatt stor påvirkning på e-helsefeltet. Bent Høie har gjennom åtte år som helseminister sørget for at Norge har tatt store steg inn i en digital helseverden. Han fikk mye hjelp av Christine Bergland, som tok divisjonen for e-helse ut av Helsedirektoratet i et eget direktorat, og har, omdiskutert som hun er, preget e-helse-Norge i mange år. Camilla Stoltenberg har som leder for Folkehelseinstituttet jobbet hardt med helsedata, og ble til slutt “Covid-dronningen”, med samling av data, apper og andre digitale løsninger.

Det er alltid noen ildsjeler, som Alfhild Stokke og Line A. Sæle, som gjennom mange år og i mange fora har jobbet med å forme helseteknologiområdet. Andre som har jobbet lenge med feltet er Kjartan Olafsson, fastlege i Florø og tidligere leder for Legeforeningens IT-utvalg, Bendik Bygstad, professor og kommentator på omstillingsprosesser, eller Roald Bergstrøm, tidligere KITH og Helsedirektoratet, og samfunnsdebattant med fokus på Helseplattformen.

Og så er det de andre som i likhet med Viksjø ikke er med oss lenger. Steinar Pedersen startet Nasjonalt senter for telemedisin, nå Nasjonalt senter for e-helseforskning. Og Jan Hamm, tidligere IT-sjef i Helse Bergen, kanskje ikke så kjent i resten av landet, men uerstattelig for oss i en periode da vi prøvde å forstå sammenhengen mellom teknologi og den kliniske verdenen. Han har dessverre også gått bort.

Det ble en liste med ca 40 personer, men det kunne hatt enda flere eller det dobbelte. Utallige mennesker har bidratt til at Norge har blitt en forløper på mange områder innen digitalisering, også rundt helse.

Helse- og omsorgsdepartementet har vært en ivrig pådriver av mange prosesser og har igangsatt mange av de prosjektene som har gitt oss mye bedre tilgang til helsedata og annen informasjon. Blant dem som har jobbet der er Darlén Gjølstad og Anders Westlie, sammen med en rekke andre som ikke ble med på listen.

Men motoren bak mye var Bjørn Astad, som den gang ledet avdelingen for e-helse. Han jobbet tett inn på helseministre som Bjarne Håkon Hanssen, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Jonas Gahr Støre og Bent Høie, før han flyttet på seg og ble spesialrådgiver i avdelingen for sikkerhet og beredskap under Ingvild Kjerkol.

Bjørn Astad var også den som var med å gi startskuddet til EHiN.

Vi takker ham, og alle andre på og utenfor listen, for innsatsen!

Fredrik og Nard

Scroll To Top