Skip to content

Helse i fremtidens by – SAMMEN FOR ET SMARTERE OG BEDRE SAMFUNN

EHiN samarbeider med Evolve Arena – spennende program for 2021.

EHiN samarbeider med Evolve Arena – spennende program for 2021, og det er  Norges Varemesse som står bak. Evolve Arena er en samarbeidskonferanse med mange ulike temaer: mobilitet, sirkulærøkonomi, by- og stedsutvikling, mat og helse.

I 2020 ble EHiN invitert av Evolve Arena til å forme innholdet til helse-delen på EA. Det er mange spennende områder der helse og planlegging av fremtiden henger tett sammen. Om det gjelder endret demografi, økende kroniske sykdommer, generell helse og velvære, trening, ernæring, og ikke minst en sammenhengende visjon på hvordan data kan brukes på en mer forebyggende måte.

Med rask teknologiutvikling er det viktig å se ting i større sammenheng. Evolve Arena er en perfekt arena for nettopp det. Her settes helse inn i en bredere by- og samfunnsutviklingskontekst, og vi ser derfor på Evolve Arena som et godt supplement til den årlige EHiN-konferansen.

Nard Schreurs, leder for EHiN

Mens dette lå på tegnebrettet tvang pandemien frem endringer – Evolve Arena måtte flytte seg fra våren 2021 til høsten, og kom i praksis svært tett på selve EHiN 2021. Med det blir den praktiske løsningen at EHiN 2021 avholdes 9.-10. november på X Meeting Point, for så ha en “ekstradag” 11. november på Norges Varemesse som en del av Evolve Arena.

Konferansene står hver for seg, men vi håper at det er gode synergier der temaene på noen områder er veldig relaterte.

Nard Schreurs, leder for EHiN

Det betyr at EHiN 2021 planlegges som før – en plattform for alle som er interessert i digitalisering av helse, på tvers av offentlig og privat sektor. En to dagers full hybrid konferanse på full høyde med de tidligere konferansene på Spektrum, kombinert med fjorårets digitale konferanse.

På Evolve Arena vil EHiN ha et fullverdig programspor torsdag 11. november. Det vil innebære noen elementer av selve EHiN programmet, men da rettet mot mot fremtidens byer og samfunn. Her vil tyngden ligge på forebygging og muligheter til å styre sine egne helseprosesser.

Jeg er veldig glad for at vi tross all pandemikrøll har fått til en god løsning. Det blir et godt koordinert programarbeid i 2021 – og så er dette springbrettet til et fullverdig samarbeid i fremtiden, når begge konferanser går i hver sitt tidsrom i årshjulet

Nard Schreurs, leder for EHiN

 Deltakerne på EHiN 2021 vil få et eget tilbud fra Evolve Arena om å delta på Evolve Arena på Norges Varemesse den 11. november. 

Se alt om Evolve Arena: https://www.evolvearena.com/

Evolve Arena + EHiN = https://www.evolvearena.com/evolve-arena-ehin-sant/

Scroll To Top