Skip to content

Helse Sør-Øst satser på innbyggere

På EHiN 2021 vil Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RH, fortelle om hvordan Norges største helseorganisasjon jobber med tjenester for befolkningen.
Simensen brenner for å levere løsninger som gir reell merverdi for sluttbrukerne – enten sluttbrukerne er klinikere eller pasienter.
Les blant annet om hvordan pasienter kan følge med henvisninger på nett som viser hvor i behandlingsforløpet de er:

https://www.helse-sorost.no/nyheter/pasienter-kan-folge-henvisningen-pa-nett

Scroll To Top