Skip to content

Helsedata – Gull eller gråstein?

Denne måneden har Norsk Helsenett (NHN) inngått en kontrakt for å realisere neste steg i Helseanalyseplattformen.

Denne plattformen skal være en sikker teknisk plattform som gir “store gevinster til samfunnet ved at tilgangen til norske helsedata forenkles”.

Med Helseanalyseplattformen knyttes dataene sammen, og tilgangen forenkles på tvers av registre. Dette er svært viktig for helsesektoren og næringslivet, sier administrerende direktør Johan Ronæs i NHN i en pressemelding.

Han tilføyer at Helseanalyseplattformen vil gi store gevinster for både samfunnet og for enkeltpersoner.

I Helsenæringsmeldingen beskrives det at “tilgang til og videre bruk av data innsamlet av det offentlige, for eksempel helsedata, kan bidra til næringsutvikling og utvikling av nye, bedre og mer effektive løsninger.”

Er forventningene til bruk av data realistiske? Forsvarer de eventuelle effektene de store investeringene? Og hvem skal eie dataene, offentlig sektor, vi som innbyggere, eller kommersielle selskaper?

Deltakere:

– Erle Refsum – Legeforeningen it-utvalg og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på UiO

– Stein Olav Skrøvseth, leder Nasjonalt senter for e-helseforskning

 Vibeke Binz Vallevik, leder BigMed og DNV GL

– Marthe Standeren, SAS Institute

– Hilde LangsethJanus Serum Bank, Kreftregisteret

– Rolf Christian Jonasson, Fagdirektør Helsedata Folkehelseinstituttet

Scroll To Top